Premier Rutte is fan van Chinees eten

Dit heeft de premier luid verkondigd tijdens het overleg dat vanmiddag plaats heeft gevonden tussen de minister-president en leden van de Horeca Alliantie. Via een onlineverbinding met het Torentje bespraken Harmen de Glint en René Boerdam de gevolgen van gedwongen sluiting van de horeca met de premier.
 
Mark, help ons overleven!
Boerdam riep Rutte op: “Mark, help ons overleven!” De eigenaar van grand café De Jaren in Amsterdam en drie andere bedrijven zei: “Ik ben sinds 1994 eigenaar van De Jaren en heb al die jaren nooit verlies geleden. We zijn onze volledige spaarpot en pensioenen kwijtgeraakt. Het bedingen van huurverlaging is lastig. De opgeschorte loonbelasting en btw moeten we ooit nog betalen. Datzelfde geldt voor uitgestelde betalingen bij de bank.”
 
Alles aan gedaan
Harmen de Glint is namens VCHO aanwezig in dit gesprek. Hij vertelde dat hij afgelopen maanden er alles aan heeft gedaan om het verlies te beperken. Zo heeft hij zijn personeel van 400 naar 200 teruggebracht, is gestart met afhaal en thuisbezorging en heeft zelfs producten aangeboden supermarkt. Maar ondanks alle pogingen wegen de inkomsten bij lange na niet op tegen het verlies.

Huidige NOW en TVL ontoereikend
Hoewel Harmen blij is met steun van de overheid, benadrukte hij dat dit niet voldoende is en dat er al maandenlang geld bij moet. Ook vertelde hij dat veel verhuurders niet bereid zijn de huur tijdelijk te verlagen en dat hij ook geen middelen aangereikt krijgt om ze daartoe te dwingen. Dat maakt het nog moeilijker voor ondernemers om te overleven.  

Diepe zakken
De ondernemers stelden de ontoereikendheid van de verschillende steunmaatregelen uitgebreid aan de orde. Rutte kon geen toezeggingen doen: “Ik zie dat de buffers op zijn. Onze zakken zijn nog steeds diep; de rente is laag. Op dit moment wordt er dus gewerkt aan aanvullende steunmaatregelen. Bij sommige groepen blijft het lastig ze te bereiken met regelingen. Maar we werken er hard aan.”
 
Meer hartenkreten
Mark Rutte kreeg Hartenkreten uit de Horeca overhandigd door Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). Dit boekje van de Horeca Alliantie, aangesloten bij ONL, bevat een selectie van persoonlijke noodkreten die horecaondernemers de afgelopen weken met ProFri, VCHO en NHG deelden.
 
Mona Keijzer
De Horeca Alliantie voerde vandaag ook onlineoverleg met Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken. Het onderwerp was met name de zogenaamde “field labs”, waarbij coronamaatregelen in de praktijk moeten worden getoetst. De Horeca Alliantie wil dat er zo snel mogelijk met de proeftuinen voor de natte horeca wordt begonnen en zegde in het gesprek haar medewerking toe. Volgens de Horeca Alliantie is dit voor nu de enige mogelijkheid om de politieke perceptie te kunnen veranderen. Volgens de staatssecretaris kan het niet organiseren van de field labs zelfs leiden tot verder uitstel van de opening van de eetgelegenheden, waar nu wel al politiek draagvlak voor is. Keijzer was dan ook blij met de toezegging van de Horeca Alliantie. De opmars van de Engelse variant van het coronavirus kan mogelijk de organisatie van de field labs en een spoedige heropening van de detailhandel èn eetgelegenheden in de weg gaan staan.

Bekijk Hartenkreten uit de Horeca