Energie

Energiebesparingsplicht horeca

De Wet Milieubeheer verplicht horecabedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, door te voeren in het bedrijf.

Voor deze bedrijven geldt per 1 juli 2017 de Erkende Maatregelenlijst horeca. Op deze lijst staan maatregelen die u kunt nemen om energie te besparen. De lijst is een handreiking, het gebruik ervan is niet verplicht.

Informatieplicht maatregelen

Vanaf 2019 controleert de overheid strenger bij bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben via een meldingsplicht. Dit betekent dat u per 1 juli 2019 bij de gemeente of de regionale Omgevingsdienst moet hebben gemeld, welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Ook dit geldt alleen voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. U kunt dit opvragen bij uw energieleverancier.
 

Melding informatieplicht

Er is een landelijk registratiesysteem informatieplicht. Dit is een internettool waar ondernemers de doorgevoerde maatregelen kunnen aangeven.
 

Aan de slag

Aan de slag met de bestaande Erkende Maatregelenlijst. U heeft dan alvast aan uw energiebesparing verplichting voldaan en u bent niet afhankelijk van de beschikbaarheid van een installatiebedrijf. Voor meer informatie kunt u ons uiteraard hierover bellen of mailen.