Veelgestelde Vragen

Algemeen

Is VCHO hetzelfe als KHN?

Nee, wij zijn niet hetzelfde als KHN. Wij zijn een eigen organisatie die in 2012 voor de Chinese horecaondernemers is opgericht.

Door doeltreffende acties te nemen en efficiënt te werken, kunnen wij de specifieke belangen voor de Aziatische horecaondernemers behartigen.

Krijg ik ook juridische ondersteuning?

VCHO werkt nauw samen met een aantal specialisten die brede kennis en ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, fiscaal recht en arbeidsimmigratie.

Deze specialisten hebben een jarenlange ervaring met de Aziatische horeca. In samenwerking met deze specialisten bieden wij de leden een gratis eerstelijnsadvies. Voor tweedelijnsadvies gelden zeer gunstige tarieven.

Lidmaatschap

Waarom zou ik lid worden van VCHO?

Wij hebben met een groot aantal leveranciers speciale kortingen afgesproken die voor onze leden gelden. U bepaalt zelf welke leveranciers u het meeste voordeel geven op kostenbesparing en dus voor u het meest interessant zijn.

Het ledenvoordeel van VCHO kan u jaarlijks duizenden euro’s besparing opleveren. Kijk dus vooral op de pagina Ledenvoordeel.

Daarnaast bieden wij professionele ondersteuning en advies bij allerlei ondernemersvraagstukken, bijvoorbeeld arbeidsrecht, keukenhygiëne en implementatie van nieuwe wettelijke regelingen.

VCHO is, als grootste Chinese horecabrancheorganisatie, een erkende gesprekspartner voor de overheid. Zo oefenen wij namens de Chinees-Aziatische horeca invloed uit op verschillende terreinen zoals de Wet van Arbeidsvreemdelingen en ongegronde negatieve berichtgeving over de Aziatische horeca. Samen staan wij sterker! Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging!

Wat zijn de contributietarieven?

Dit zijn de tarieven per 2020 voor de verschillende ondernemingen (kosten zijn per jaar en de bedragen zijn excl. BTW).

  • Contributie voor restaurants: € 395
  • Contributie voor cafetaria’s: € 290
  • Hotel (tot 50 kamers): € 395
  • Hotel (meer dan 50 kamer): € 750
  • Bedrijf zonder personeel of tot 30m²: € 220
  • Bedrijf in oprichting: € 138

Heeft u meerdere bedrijven? Dan ontvangt u jaarlijks 25% ketenkorting op de contributie.

Over welke periode wordt de contributie berekend?

De contributiebijdrage geldt per kalenderjaar: van januari t/m december en wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Opzegging van het lidmaatschap door lid dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk vóór 1 oktober van het lopende jaar. Indien een opzegging niet tijdig en correct heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende jaar.

Arbowet

Wat moet ik doen voor de Arbowet?

De nieuwe regels in de Arbowet zijn per 1 juli 2018 van kracht! De volgende zaken moeten geregeld zijn:

  1. Een contract afsluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of Arbo-dienst.
  2. Aanstellen van een preventiemedewerker (verplicht!)
  3. Uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Zorg dat u dit op orde heeft, inspectie SZW kan hoge boetes uitdelen!

Waar kan ik een gecertificeerde bedrijfsarts of Arbo-dienst vinden?

U kunt zelf een contract afsluiten met een lokale gecertificeerde bedrijfsarts of Arbodienst. VCHO heeft ook een overeenkomst met A&P Provitale, een landelijke Arbodienst die beschikt over gecertificeerde bedrijfsartsen arbo-deskundigen. Ook kunnen zij u informeren m.b.t. studenten en oproepkrachten.

Wat is een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker moet samenwerken met de bedrijfsarts/arbodienst over de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Daarnaast ondersteunt hij/zij de werkgever bij het invullen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie.

Mag ik als eigenaar ook de preventiemedewerker zijn?

U moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Bij 25 of minder werknemers mag dit de directeur/eigenaar zelf zijn.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Ben ik verplicht om de RI&E te maken?

De RI&E is al verplicht voor alle werkgevers sinds 1 januari 1994 (met uitzondering van ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in de Arbowet.

Organisaties met een maximum van 40 uur werk per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht om een RI&E op te stellen. Ze kunnen de RI&E voor de branche gebruiken, maar ze mogen in plaats daarvan ook de ‘Checklist gezondheidsrisico’s’ gebruiken. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Moet ik de RI&E laten toetsen?

Tot 25 medewerkers volstaat het invullen van de erkende RI&E Horeca. Wanneer u 25 medewerkers of meer in dienst heeft dan moet u deze laten toetsen door een arbodeskundige (niet door een bedrijfsarts). Alleen voor het toetsen is geen contract nodig.

Nadat de RI&E is goedgekeurd, gaat u samen met uw medewerkers aan de slag met een plan van aanpak. De Inspectie SZW controleert of u aan aan de eisen van een veilige en gezonde werkomgeving voldoet.

Hoe kom ik aan de RI&E?

Wilt u gebruikmaken van de erkende RI&E Horeca of de Checklist Gezondheidsrisico’s, neem dan contact met ons op. Wij sturen het document vervolgens per mail naar u op.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Is BHV verplicht voor alle werkgevers?

De BHV verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten, dan is BHV verplicht.

Waar kan ik de BHV-cursus volgen?

In samenwerking met BOM-opleidingen biedt VCHO haar leden BHV-cursus tegen een zeer voordelig tarief. De cursussen kunnen op locaties over heel Nederland gevolgd worden. Ook is het mogelijk om het op eigen locatie gegeven te worden. Via de Academy pagina kunt u zich aanmelden.

AVG Privacywetgeving

Wat is de AVG privacywetgeving?

Per 25 mei 2018 moet u voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. U moet er voor zorgen dat uw ICT-systemen op orde zijn, uw computers en telefoons goed beveiligd zijn, juiste contracten afsluit met derden over uitwisseling van gegevens en vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien.

Wie heeft met AVG te maken?

Elk bedrijf dat met persoonsgegevens werkt, moet voldoen aan de eisen van de AVG. In de nieuwe wet staan regels die betrekking hebben op de gegevens van personen, zoals (potentiële) gasten, medewerkers, leveranciers etc. De wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Wie niet voldoet aan de nieuwe regels, kan hoge boetes krijgen.

Waar kan ik hulp krijgen voor AVG?

Om u te helpen aan de wettelijke eis te voldoen, hebben wij een samenwerking met Stichting AVG voor het MKB die VCHO-leden in staat stelt gebruik te maken van een speciaal AVG-Programma. Dit is een 15-stappenplan met duidelijke instructies en uitleg over wat er moet gebeuren op het gebied van ICT, uw medewerkers, contracten en gastgegevens. U wordt stapsgewijs door het proces geleid.

Aan het eind van het stappenplan is er een verklaring waarmee u kunt aantonen dat uw bedrijf alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen. Vervolgens moet u de maatregelen verder uitvoeren in uw bedrijf.

Als lid van VCHO kunt u gebruik maken van een speciale ledenprijs van € 60 (zonder juridische ondersteuning). Neem gerust contact met ons op en wij zorgen ervoor dat AVG voor het MKB met u contact opneemt.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op via het contactformulier.