Nieuwe loontabel per 1 april 2022

De horeca cao voor 2022 en 2023 is onlangs gepubliceerd. Deze is nog niet algemeen verbindend verklaard, maar wij adviseren u de nieuwe horeca cao wel te volgen. In de nieuwe cao die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 geldt, staat ook een aanpassing van de lonen per 1 april 2022.

Loonstijging 1 april 2022

De lonen worden als volgt aangepast:

  • Het basisloon van de groepen I en II wordt gesteld op het minimumloon. De loonwijzigingen gelden niet voor het basisloon van deze groepen.
     
  • De lonen van vakkrachten met een feitelijk loon per 31 maart 2022 tussen het basis en eindloon en op het eindloon van de loontabel per 1 januari 2022 worden per 1 april 2022 verhoogd met 3,4%.
     
  • De lonen van de volwassen vakkrachten met een feitelijk loon per 31 maart 2022 boven het eindloon van de loontabel worden per 1 april 2022 verhoogd met 2%, mits die werknemer 24 maanden in dienst is op 1 april 2022.

Koks uit China in dienst?

Om te blijven voldoen aan de UWV voorwaarden GVVA adviseren wij uw keukenpersoneel, dus ook uw koks met een GVVA vergunning, volgens de nieuwe loontabel te betalen.