Horeca en de Arbeidsinspectie (SZW)

Omdat de horeca grotere arbeidsrisico’s heeft voert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) extra arbeidsinspecties uit. Hierbij nuttige informatie over deze inspecties.

Arbeidsinspectie: waar letten ze op?

De Inspectie SZW let vooral op:

  • overtreding van werk- en rusttijden (vooral bij jongeren);
  • arbeidsuitbuiting;
  • onderbetaling (betaal daarom altijd minimaal volgens de CAO Horeca);
  • illegale tewerkstelling.

Informatie geven aan de inspecteur

Werkgevers en werknemers zijn verplicht alle gevraagde informatie en inlichtingen te geven. Beantwoord alleen de vragen die u zeker weet! Als u niet kunt antwoorden dan geeft u aan dat u hierop terugkomt. Er wordt dan met u een termijn afgesproken waarbinnen u de informatie aanlevert. U riskeert een boete als u zich niet aan deze termijn houdt. Ook mag de inspecteur elke werkplek betreden en voorwerpen meenemen voor onderzoek.

De inspecteur moet zich kunnen legitimeren. U heeft het recht te vragen naar een legitimatiebewijs.

Sancties en maatregelen

U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van een eventuele sanctie en u wordt op de hoogte gebracht van de maatregelen die u moet nemen. De inspectie controleert bij een volgende inspectie of de maatregelen zijn genomen. Is dat niet het geval dan legt de inspecteur nieuwe, zwaardere sancties op. In beroep gaan is dan mogelijk.

Voorkom boete & tips

De Inspectie SZW noemt op de website www.zelfinspectie.nl veel voorkomende situaties in de horeca. Check deze of lees de tips die wij via Misset Horeca hebben verzameld.

Bij twijfel altijd contact opnemen!

Boetes en maatregelen van SZW kunnen fors zijn! Als u twijfelt, informatie wilt of vragen heeft: bel altijd met VCHO!