1 juli 2021: Nieuwe Alcoholwet

Vanaf 1 juli 2021 gelden er een aantal belangrijke nieuwe regels voor de horeca. We informeerden u al eerder over de nieuwe loontabel en het verbod op het gebruik van wegwerpplastic. In deze nieuwsbrief vindt u de aanpassingen met betrekking tot het schenken en verkopen van alcohol. Ook vindt u informatie over statiegeld op kleine plastic flessen fris en water.
 
Alcoholwet
De huidige Drank- en Horecawet wordt per 1 juli 2021 vervangen door de nieuwe Alcoholwet. De wijzigingen die voor u van belang zijn zullen we hier benoemen.
 
Alcohol bezorgen
Het is enkel toegestaan om online of telefonisch alcoholhoudende drank te verkopen en te bezorgen als de leeftijd van de koper wordt geverifieerd. Deze controle moet twee keer plaatsvinden, één maal bij bestelling en nogmaals bij bezorging. De koper moet op het moment van aankoop minimaal 18 jaar oud zijn. Op dit moment kan de verificatie bij een online bestelling door het invoeren van een geboortedatum of het beantwoorden van een vraag over de leeftijd van de koper. Als iemand telefonisch bestelt, moet u de koper vragen naar zijn of haar leeftijd. Het afgeven van de bestelling mag alleen op het opgegeven adres waarbij uw bezorger de leeftijd van de ontvanger dient te controleren, eventueel door te vragen naar een identiteitsbewijs.
 
Ook als u met een externe partij werkt voor de bezorging ligt de verantwoordelijkheid bij u (de verkoper). Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken met uw bezorgers.
 
Geborgde werkwijze
U dient een procedure op te stellen om te zorgen dat de leeftijdsgrens van 18 jaar voor verkoop van alcohol door iedereen in de keten wordt gerespecteerd. Deze procedure legt u vast in de geborgde werkwijze. Dit document moet altijd actueel en opvraagbaar zijn. De NVWA kan hierop controleren.
 
Wij hebben een voorbeeld document gemaakt waarmee u uw eigen geborgde werkwijze kunt opstellen. U moet wel de procedures binnen uw eigen zaak hieraan toevoegen.

Download voorbeeld geborgde werkwijze

Three-strikes-out methode
In de nieuwe Alcoholwet is een three-strikes-out-maatregel opgenomen in het kader van verkoop op afstand. Dit betekent, kort gezegd, dat bedrijven die driemaal in 12 maanden tijd de regels met betrekking tot de leeftijdsgrens hebben overtreden, de bevoegdheid ontzegd kan worden om alcoholhoudende drank te verkopen.

Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW
De eisen waaraan een horeca-inrichting moet voldoen en die opgenomen zijn in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet vervallen. Alleen de minimale vloeroppervlakte-eis voor horeca- (35 m²) blijft van kracht. Ook het Bouwbesluit blijft uiteraard van toepassing.

Leidinggevenden
Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer nodig om leidinggevenden die geen eigenaar zijn bij te schrijven op de horecavergunning. Ze moeten wel nog steeds in het bezit zijn van een diploma sociale hygiëne.

Doorgeven van alcohol
Volwassenen die alcohol bestellen voor minderjarigen en daarna aan hen doorgeven op voor publiek toegankelijke plaatsen (zoals in de horeca) zijn voortaan strafbaar en kunnen een geldboete krijgen.

Minderjarigen

  • 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage zijn niet meer strafbaar.
  • 16- en 17-jarige testkopers die werken in het kader van toezicht zijn niet meer strafbaar.

Statiegeld op kleine plastic flessen
Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank en water van minder dan 1 liter ingevoerd om zo de hoeveelheid plastic zwerfafval te verminderen. Het statiegeld geldt niet voor flesjes sap, siroop of zuivel. Per klein flesje wordt 15 cent statiegeld gerekend; voor grote flessen blijft het statiegeld 25 cent.
 
Statiegeld logo
Vanaf 1 juli mogen producenten alleen nog maar flesjes leveren waar het statiegeldlogo op staat. Dat betekent dat er een overgangsfase is waarin ook nog oudere flesjes, zonder logo, in omloop zijn. Deze mogen nog wel verkocht worden. Als het logo niet op het etiket staat heeft u geen statiegeld betaald en hoeft u geen statiegeld te vragen aan uw gasten.
 
Inzamelen
De flesjes kunnen ingeleverd worden bij supermarkten, op treinstation, bij tankstations langs de weg en via cateraars. Horeca is vrijgesteld van de verplichting kleine plastic flesjes in te zamelen. Verkoopt u kleine plastic flesjes water en frisdrank, dan mag u natuurlijk de flesjes ook inzamelen. Veel groothandels, zoals Sligro, stellen emballagezakken beschikbaar voor de inzameling van de flesjes.