Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

 

Middels dit bericht willen wij u graag in het kort informeren over de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het arbeidsrecht dat per 1 januari 2015 van kracht gaat.

Minimumloon 2015
Het minimumloon per 1 januari 2015 voor 23 jaar en ouder bedraagt € 1.501,80 per maand.
Let op: per 1 januari 2015 dient in ieder geval het minimum loon via de bank te worden uitbetaald, dus niet meer via kas.

Proeftijd
Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een proeftijd af te spreken in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. In een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van meer dan 6 maanden kan dat dus nog wel.

Aanzegtermijn
Vanaf 1 januari 2015 moet een werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Deze regel geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer en waarvan de afgesproken einddatum op of na 1 februari 2015 ligt.

Wanneer de aanzegtermijn niet in acht wordt genomen, heeft de werknemer recht op één maand loon bij wijze van vergoeding. Let op: het recht op de vergoeding ontstaat ook als wel een verlenging plaatsvindt, maar dit niet uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk wordt medegedeeld. Het recht om de vergoeding te eisen vervalt 2 maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Actie:
Inventariseren welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten op of na 1 februari 2015 aflopen en ervoor zorgen dat de aanzeggingen tijdig worden gedaan. Bouw een signaleringssysteem in, waarbij steeds tijdig kan worden aangezegd.

Voorbeeld aanzegging: geen verlenging – “Hierbij zeggen wij u aan dat uw arbeidsovereenkomst met ingang van ……………. (datum) van rechtswege eindigt en niet zal worden verlengd.”

Voorbeeld aanzegging: wel verlenging – “Hierbij zeggen wij u aan dat uw arbeidsovereenkomst met ingang van ……………. (datum) zal worden voortgezet voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van ……………..(periode), onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van …………..(datum).”

Meer vragen? Neem contact op met VCHO.