Voor 1 juli regelen! RI&E en Arbo

Voor de erkende Horeca RI&E kunt u contact met ons opnemen.

De nieuwe regels in de Arbowet zijn binnenkort van kracht! U heeft nog tot 1 juli 2018 de tijd om de volgende zaken te regelen:

  1. Een contract afsluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of Arbo-dienst.
  2. Aanstellen van een preventiemedewerker (verplicht!)
  3. Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Wees op tijd, Inspectie SZW kan hoge boetes uitdelen!

Contract met bedrijfsarts/Arbodienst
U bent verplicht een basiscontract te sluiten met een gecertificeerde bedrijfsarts of Arbodienst voor ondersteuning bij o.a. deskundige begeleiding bij ziekte van uw werknemers, toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor uw medewerkers en het aanbieden van een preventief spreekuur.

Aanstellen van preventiemedewerker!
U moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Bij 25 of minder werknemers mag dit de directeur/eigenaar zelf zijn. Hij/zij moet samenwerken met de bedrijfsarts/arbodienst over de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Daarnaast ondersteunt hij/zij de werkgever bij het invullen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
In de erkende RI&E wordt u verplicht dat in ieder geval altijd 1 medewerker aanwezig is die een BHV training gevolgd heeft. Deze training moet jaarlijks herhaald worden om uw gasten of personeel te kunnen opvangen bij een calamiteit.

Ledenvoordeel BHV cursus
VCHO heeft hiervoor een overeenkomst met BOM opleidingen afgesloten. U kunt landelijk deze cursus volgen voor € 79,50.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Heeft u een preventiemedewerker aangesteld voor invulling van deze RI&E?

U bent dus verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) in uw bedrijf uit te voeren. Een RI&E is kort gezegd:

  • een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in uw bedrijf.
  • een plan van aanpak voor het oplossen ervan.

Met de RIE kunt dus de risico’s, ook de financiële, voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Meer informatie op www.zelfinspectie.nl.

Aan de slag met opstellen RI&E 
U stelt een plan van aanpak op met het instrument RI&E Horeca. De erkende RI&E Horeca kunt u vinden op onze download pagina.

Toetsen van de RI&E via Arbo4all
Tot 25 medewerkers volstaat het invullen van de erkende RI&E Horeca. Wanneer u 25 medewerkers of meer in dienst heeft dan moet u deze laten toetsen door een arbodeskundige (niet door een bedrijfsarts). Alleen voor het toetsen is geen contract nodig. VCHO heeft een overeenkomst afgesloten met Arbo4all, een bedrijf die uw RI&E voordelig kan toetsen vanaf  € 150,- (rapportage & plan van aanpak), elke extra vestiging € 75,- per toets.

Nadat de RI&E is goedgekeurd, gaat u samen met uw medewerkers aan de slag met een plan van aanpak. De Inspectie SZW controleert of u aan aan de eisen van een veilige en gezonde werkomgeving voldoet.

Aan de slag met contract afsluiten bedrijfsarts/arbodienst
Ga hiervoor ook naar de website www.zelfinspectie.nl en klik op de button ‘Arbo op Orde’, daarna op ‘contract bedrijfsarts/arbodienst’ en start de zelf-inspectie. Loop ook de andere punten op deze website goed na zodat u zeker weet dat u aan alle regels voldoet. De website www.zelfinspectie.nl is er alleen in het Nederlands. Komt u er niet uit, bel of mail dan met VCHO!

Arbodienst VCHO Ledenvoordeel
U kunt zelf een contract afsluiten met een lokale gecertificeerde bedrijfsarts of Arbodienst. VCHO heeft ook een overeenkomst met A&P Provitale, een landelijke Arbodienst die beschikt over gecertificeerde bedrijfsartsen arbo-deskundigen. Ook kunnen zij u informeren m.b.t. studenten en oproepkrachten. Voor een basiscontract betaalt u bij A&P Provitale € 20,- per werknemer per jaar.