Verruiming GVVA-quotum voor 2de jaar

VCHO is met minister Wouter Koolmees van SZW overeengekomen dat het bestaande quotum van max. 1.400 GVVA’s wordt verruimd met 150 GVVA’s/TWV’s. Het totale quotum voor het 2de jaar is dus verhoogd naar 1.550 GVVA’s/TWV’s. Op 1 oktober 2018 loopt het quotum van het 2de jaar van de Regeling Aziatische horeca af.

2de jaar quotumregeling GVVA
In het 1ste jaar konden zijn er max. 1.800 GVVA’s verleend, in het 2de jaar kunnen nu max. 1.550 GVVA’s worden uitgegeven. Inmiddels heeft het UWV op 1 juli 2018 1.239 positieve adviezen aan de IND afgegeven.

Nieuwe (verlengings-)aanvragen voor het 2de jaar kunnen tot 10 augustus worden ingediend. Deze tellen nog mee voor het 2de jaar. Het UWV stuurt vanaf 15 september 2018 geen adviezen voor het 2de jaar meer naar de IND, omdat anders de IND niet meer vóór 1 oktober 2018 op de aanvragen kan beslissen.

Eerst aflopende GVVA’s indienen!
Let op: IND en UWV behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wij adviseren u om dus eerst de verlengingsaanvragen waarvan de geldigheidsduur uiterlijk 29 september 2018 afloopt in te dienen, en deze dus nog vóór 1 oktober 2018 kunnen worden verlengd. 

3de jaar quotumregeling GVVA
Aanvragen voor het 3de jaar kunnen worden ingediend vanaf 15 augustus 2018. Gebruik hiervoor de huidige aanvraag-formulieren. De IND zal, als de aanvraag compleet is, aan UWV advies vragen over het arbeidsmarktgedeelte. De IND zal echter pas vanaf 1 oktober 2018 op deze aanvragen kunnen beslissen omdat de GVVA’s pas in het 3de jaar kunnen worden afgegeven.

Heeft u vragen of kan VCHO helpen met uw (verlengings)aanvraag? Bel of mail ons.