VCHO wil ook steunpakket voor startende horecaondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en diverse Tweede Kamerleden waaronder Thierry Aartsten (VVD) hebben in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op donderdag 28 januari over de uitbreiding van het steunpakket, een brief van VCHO ontvangen waarin wij aandacht vragen voor de groep startende ondernemers die geen gebruik kan maken van de steunmaatregelen.

Een grote groep horecaondernemers die in 2019 hun zaak hebben geopend, dreigt ondanks de aangekondigde startersregeling, buiten de boot te vallen. Dit komt doordat de steunpakketten de startdatum van een onderneming baseren op de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en niet op de openingsdatum van de zaak. Voor de horeca kan hier maanden tot wel meer dan een jaar tijd tussen zitten.

De lange periode tussen inschrijving KvK en opening van de horecazaak ontstaat doordat een huurcontract pas getekend kan worden als er inschrijving KvK is. Hierna moeten vergunningen aangevraagd worden en moet er vaak ook maandenlang verbouwd worden. Een onderneming kan dus sinds 2018 of begin 2019 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, maar geen omzet hebben gedraaid in het derde of vierde kwartaal van 2019, waardoor er ook geen referentieomzet is over deze periode. Zij ontvangen dan geen steun en vallen ook buiten de startersregeling die aangekondigd is. Immers, in de eerste maanden na inschrijving wordt er geen omzet gemaakt en als deze maanden als referentieperiode gelden, zal er geen omzetdaling zijn en is de te ontvangen subsidie dus nul.

Om deze groep ondernemers ook gebruik te kunnen laten maken van de steunmaatregelen, stellen wij de volgende opties voor:

  1. Voor deze groep ondernemers kan, net als bij de starters, gekeken worden naar de omzet van Q3 2020 als referentie.
  2. Als een onderneming in de loop van 2019 zijn deuren heeft geopend en dus maar een paar maanden omzet heeft gemaakt, kan er door te extrapoleren een fictieve kwartaal- of jaaromzet over 2019 worden berekend op basis van de werkelijke omzet in de maanden dat de zaak open was. Deze berekende jaar- of kwartaalomzet over 2019 kan dan als referentieomzet worden gebruikt.
  3. Hanteer de openingsdatum van de horecazaak als startdatum, in plaats van inschrijvingsdatum bij KvK. De openingsdatum kan aangetoond worden door middel van de eerste dag waarop er een positieve inkomensstroom te zien is. Dit kan aangetoond worden door middel van een accountantsverklaring of overzicht pintransacties.

Voor ondernemers die in 2020 hun deuren geopend hebben, terwijl ze al in 2019 of eerder een KvK inschrijving hadden, vragen we om de omzet in Q3 2020 als referentie te gebruiken, aangezien zij geen omzet hebben in 2019.

Voor al deze starters is het belangrijk dat ook in de toekomst, voor zowel NOW als TVL, een van bovenstaande opties wordt toegepast, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de steunpakketten en het voortbestaan van hun onderneming kunnen veiligstellen.

VCHO vraagt ook om dit met terugwerkende kracht door te voeren voor TVL over Q3 en Q4 in 2020.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via 020-3458 202 of info@vcho.nl.