VCHO spreekt minister over koks

Constructief gesprek met minister

VCHO heeft op 11 februari een constructief gesprek gevoerd met minister Koolmees over het tekort aan specialiteitenkoks (niveau 4-5) en een structurele regeling voor de langere termijn vanaf eind 2019.

Sector moet investeren in opleidingen

Conclusie is dat we gezamenlijk moeten werken aan een constructie waarbij onze sector voldoende specialiteitenkoks kan aantrekken uit het land van herkomst met behoud van alle inspanningen van de sector om opleidingen in Nederland (op niveau 1-3) verder te ontwikkelen.

VCHO wil een constructie waarbij geen quotum geldt en de verblijfsduur van de koks wordt beperkt tot vier jaar (Duits model). VCHO zal het ministerie op korte termijn de berekeningen met onderbouwing over het nodige aantal koks (nogmaals) presenteren.

Wij houden u verder op de hoogte.