VCHO in gesprek met minister Adriaansens

Woensdagmiddag 12 januari 2022 heeft de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Micky Adriaansens, kennisgemaakt met vertegenwoordigers van de Horeca Alliantie (de samenwerking van VCHO, ProFri en NHG) en KHN. Tijdens het gesprek, waar ook VCHO bij aanwezig was, is gesproken over heropening van de horeca en financiële compensatie voor de getroffen ondernemers en hebben wij onze standpunten uiteengezet.

Heropening

De Horeca Alliantie heeft gepleit voor een spoedige, stapsgewijze heropening van de horeca. Wij zijn van mening dat dit op een veilige en verantwoorde manier kan. Ook is gevraagd om de horeca op dezelfde manier te behandelen als de andere sectoren, zoals winkels. Het kan niet zo zijn dat opnieuw de winkels open mogen en de horeca gesloten moet blijven. De aanwezige ruimte voor versoepelingen moet eerlijker over de sectoren verdeeld worden.

Personeel

Er is een groot tekort aan personeel en de huidige lockdown geeft veel onzekerheid, waardoor medewerkers, zelfs als ze doorbetaald worden, op zoek gaan naar ander werk. Om het personeel te behouden is een spoedige opening van de horeca noodzakelijk.

Steunpakketten

De huidige steunpakketten helpen de ondernemers, maar zijn niet afdoende om alle kosten te dekken. De meeste ondernemers hebben veel eigen middelen in hun zaak moeten steken om hun rekeningen te kunnen betalen. De Horeca Alliantie heeft de minister ook gevraagd na te denken over kwijtschelding van (een deel van) de opgebouwde belastingschuld.

Maatwerk

Er moet ook een loket komen voor ondernemers die om verschillende redenen niet in aanmerking komen voor financiële steun. Door middel van maatwerk kunnen deze ondernemers alsnog geholpen worden.