Update: Hoe uw gasten te registreren

Afgelopen vrijdag hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe maatregelen die vanaf vandaag van kracht worden voor de horeca. Een van deze maatregelen betreft het registreren van de gasten ten behoeve van bron- en contactonderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen aan welke voorwaarden de registratie moet voldoen, hebben wij contact gehad met het Ministerie. Graag delen wij deze informatie met u.
 
Voorwaarden registratie:

 • Alle gasten, ook als ze uit één huishouden komen, moeten zich registreren.
 • De gegevens die geregistreerd dienen te worden zijn:
  – volledige naam;
  – datum, aankomsttijd en placering/tafelnummer;
  – e-mailadres;
  – telefoonnummer.
 • De gegevens moeten 14 dagen bewaard worden en daarna vernietigd.
 • De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor bron- en contactonderzoek door regionale GGD.
 • Registratie is op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren, mag u hem/haar niet weigeren in uw zaak.

Om het voor u makkelijker te maken uw gasten te registreren hebben wij een registratieformulier gemaakt. U kunt dit formulier zelf uitprinten of laten drukken en aan tafel door uw gasten laten invullen. Zo voorkomt u opstoppingen bij de entree.