Update coronacrisis

Na een moeilijke periode van ruim 2 maanden, gaat de horeca per 1 juni weer stapsgewijs open. Aan deze heropening hangen ook veel restricties. VCHO is nu in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de heropening te bedingen. Op basis daarvan zullen wij het horeca-protocol aanpassen. EZK streeft ernaar om eind deze week uitsluitsel te kunnen geven betreffende de richtlijnen voor de horeca.

Welke verbeteringen in de richtlijnen wil VCHO bewerkstelligen?

  1. Net zoals voor de bioscopen gaat gelden, zouden we graag ook voor de horeca het maximumaantal van 30 personen per locatie aangepast willen zien in maximaal 30 personen per zaal/ruimte binnen de locatie. Een eetgelegenheid met 20 zitplaatsen kan niet vergeleken worden met een restaurant met 600 of meer zitplaatsen. Deze aanpassing zal de levensvatbaarheid van bedrijven ten goede komen.
     
  2. Het maximumaantal personen (30) is nu inclusief alle personeelsleden. Dit zouden we graag aangepast willen zien in exclusief keukenpersoneel die veelal werkzaam is in een afzonderlijke productieruimte.   
     
  3. 1,5 meter afstand is vanzelfsprekend de algemeen geldende norm. De mogelijkheid zou geboden moeten worden om hiervan af te kunnen wijken indien door het plaatsen van (transparante) schermen tussen of op de tafels eventuele besmetting wordt voorkomen.
     
  4. De gasten die samen één huishouden vormen (zoals gezinnen) mogen aan een tafel plaatsnemen, zonder dat ze de 1,5 meter in acht hoeven te nemen. 


Extra financiële steunpakket

VCHO is zich ervan bewust dat de horeca na 1 juni a.s. nog steeds gebukt gaat onder de coronamaatregelen en de 1,5 meter samenleving. Daarom heeft VCHO al eerder bij het ministerie van EZK een verzoek ingediend voor een tweede steunpakket. Lees deze brief hier.
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen omtrent de maatregelen. Bij vragen, kunt u altijd  een e-mail sturen naar info@vcho.nl of bellen op 020-3458 202.