U kunt vanaf nu TVL Q2 2021 aanvragen

Vanaf vandaag is het mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 2e kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket van Rijksoverheid opent enkele weken later dan gepland, omdat de regeling is aangepast, zodat ook starters en ondernemers die geen omzet kunnen laten zien over het 2e kwartaal van 2019 gebruik kunnen maken van deze subsidieregeling. Het is nu mogelijk om voor de referentieperiode te kiezen tussen twee kwartalen, namelijk het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020.
 
100% vergoeding
VCHO heeft zich al sinds het begin van de coronacrisis ingezet voor meer financiële steun voor ondernemers. Wij zijn dan ook trots dat vanaf het 2e kwartaal 2021 de TVL maximaal is verhoogd en 100% bedraagt.
 
Belangrijkste voorwaarden TVL Q2 2021
U kunt TVL aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

  • U heeft in het 2e kwartaal 2021 minimaal 30% omzetverlies vergeleken met het 2e kwartaal 2019 of het 3e kwartaal 2020; U kunt zelf kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: Q2 2019 of Q3 2020. Ongeacht of u Q2 2019 of Q3 2020 als referentieperiode kiest, vanaf oktober 2020 tellen de ontvangen Covid-19 Subsidies niet mee als omzet.
  • Uw vaste lasten over het 2e kwartaal van 2021 bedragen ten minste € 1.500;
  • Het subsidiepercentage is verhoogd van 85% naar 100%
  • Uw bedrijf is vóór 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister;
  • Het maximale subsidiebedrag is verhoogd naar € 550.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers. 

U kunt TVL Q2 2021 nog aanvragen tot 20 augustus 2021 17.00 uur.

TVL Aanvragen