U kunt nog TVL aanvragen t/m 30 oktober 17.00 uur

Wij merken dat sommige van onze leden nog geen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd, terwijl ze er wel recht op hebben. TVL helpt ondernemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij, die worden deels gecompenseerd door de NOW.

De tegemoetkoming van minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 belastingvrij over 4 maanden is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis in de periode van 1 juni t/m 30 september. Aanvragen kan nog tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur bij de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland.

Om in aanmerking te komen voor TVL 1 moet uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. U heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis over de periode 1 juni t/m 30 september 2020.
 2. U heeft in de periode juni t/m september 2020 minimaal € 4000 vaste lasten.
 3. Uw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij de KVK.
 4. Uw bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 5. Uw bedrijf heeft na ontvangst van TVL in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun ontvangen.

 De TVL-subsidie wordt als volgt berekend:

 1. Voor de berekening van de kosten wordt gewerkt met een vast percentage aan vaste lasten per sector. Voor restaurants is dit 25% en voor hotels 40% van de omzet.
 2. De hoogte van de subsidie berekent u door de omzet van 1 juni 2019 t/m 30 september 2019 te vermenigvuldigen met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldigt u met het percentage vaste lasten. Van de uitkomst neemt u vervolgens 50%. (Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% = hoogte subsidie.)
 3. Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet.
 4. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 4.
 5. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling. De ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.
 6. U ontvangt een voorschot van 80% van de berekende TVL.

De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021

Ook na 1 oktober kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor uw vaste lasten. De tweede TVL regeling loopt tot en met juni 2021 en kan nog 3 keer aangevraagd worden, telkens voor een periode van 3 maanden. U moet voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen.

De belangrijkste verschillen met de TVL in de eerste periode:

 • Uw vaste lasten moeten minimaal € 3.000 zijn in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
 • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (eerder: maximaal € 50.000).
 • Vanaf de periode die start op 1 januari 2021 gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

De 3 nieuwe periodes van TVL 2 zijn:

 • Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020
 • Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021
 • Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

De verwachting is dat u de eerste periode van TVL 2 medio november kunt aanvragen.

Naar aanleiding van de huidige sluiting van de horeca hebben VCHO en andere organisaties het kabinet gevraagd om extra steunmaatregelen. Dit zou kunnen betekenen dat de voorwaarden voor TVL 2 aangepast worden. Zodra er meer over bekend is zullen wij u daarover informeren.