TVL naar 100%

VCHO heeft zich samen met Horeca Alliantie partners ProFri en NHG en met Hans Biesheuvel van ONL ingezet voor verhoging van het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) naar 100%.
 
Onlangs is bekendgemaakt dat de TVL met ingang van 1 april 2021 inderdaad naar 100% wordt verhoogd. De verwachting is dat TVL voor Q2 2021 vanaf half mei aangevraagd kan worden. Ondanks de verhoging van het percentage blijft het maximale subsidiebedrag van de TVL € 330.000 per kwartaal.

Berekening TVL

Voor de berekening van TVL gaat de overheid ervan uit dat uw aandeel vaste lasten 25% van uw normale omzet is. Als straks het subsidiepercentage 100% is, is de berekening als volgt:

TVL-subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x  25 % x 100 %
 
Let op: De ontvangen TVL-subsidie wordt als inkomsten beschouwd bij de berekening van de omzetdaling voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Een hogere TVL-subsidie leidt dus ook tot een lagere NOW-uitkering. Grofweg kan gezegd worden dat voor iedere euro extra steun uit de TVL u ongeveer 20 cent minder NOW uitgekeerd krijgt.  

Budget TONK verdubbeld

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis niet voldoende geld hebben om privé hun vaste lasten te betalen, zoals de huur of hypotheek van hun woning. Zij kunnen hiervoor aankloppen bij de gemeente. Het kabinet heeft de gemeenten gevraagd om de steun “ruimhartig” toe te kennen.
 
De uitbreiding van de steunpakketten moet formeel nog wel door de Europese Commissie worden goedgekeurd.