Tips voor een succesvolle GVVA aanvraag

Bij veel GVVA aanvragen hanteert UWV nog de convenantvoorwaarden. Een van de voorwaarden uit het convenant is dat de Aziatische horeca de BAK (Basisopleiding Aziatische Keuken) moet aanbieden aan Nederlandse en/of Europese werknemers (uit de EER of Zwitserland). Met een werknemer bedoelt UWV mensen die al ervaring en/of een opleiding hebben, om deze verder op te leiden of bij te scholen voor de Aziatische keuken, bijv. een werkzoekende Nederlandse kok of keukenhulp.

 
Wij merken dat dit jaar de toetsing van UWV bij GVVA aanvragen strenger is geworden dan de letterlijke tekst van de convenantvoorwaarden. Om u te helpen bij een succesvolle aanvraag, geven wij u daarom enkele tips:

  • Het beste is een zittende keukenhulp naar de BAK opleiding te sturen.
  • Deze keukenhulp moet minstens 10 uur per week bij u op de loonlijst staan, hoe meer uren hoe makkelijker.
  • De functie keukenhulp moet duidelijk genoemd worden in de arbeidsovereenkomst en op de loonstrook. Wij komen vaak tegen dat er geen functie is benoemd in de arbeidsovereenkomst of loonstrook. Ook wordt er vaak een algemene benaming gebruikt, zoals medewerker of kok. Let op: dit is voor UWV niet voldoende en dit geeft UWV bij de toetsing aan. UWV kan dan niet beoordelen of de cursist voldoet aan de voorwaarde. Daarom de functie keukenhulp duidelijk noemen in de arbeidsovereenkomst en/of de loonstrook!
  • De lonen moeten kloppen met de functiegroepen. Hieronder zijn de juiste loonnormen voor de relevante functies op dit moment:
  1. Keukenhulp (niveau 1) behoort tot functiegroep 1, met een bruto maandsalaris van    € 1.552 (jan. 2017).
  2. Basiskok (niveau 2) behoort tot functiegroep 3, met een bruto maandsalaris van         € 1.656 (jan. 2017).
  3. Specialiteiten kok Aziatische keuken (niveau 4) behoort tot functiegroep 5, met een bruto maandsalaris van € 1.791 (jan. 2017).

Onze ervaring is dat als u mensen met het bovengenoemde profiel naar de BAK opleiding stuurt, UWV de aanvraag sneller goedkeurt. UWV zal meer vragen stellen, of zelfs de aanvraag afwijzen als:

  1. Een BAK cursist minder dan 10 uur per week bij u werkt;
  2. U een medewerker in de bediening naar de BAK opleiding stuurt en zij/hij tijdens de opleiding tijdelijk in de functie van keukenhulp zet, en na het behalen van het certificaat weer terug laat keren naar zijn/haar oorspronkelijke functie. Deze praktijken zijn tegen het principe van UWV. UWV wil juist dat werknemers met behulp van de BAK opleiding bevorderd worden naar de functie van basiskok.

Heeft u vragen? Mail ons op info@vcho.nl of bel 020-3458202.