Themabijeenkomsten nieuwe regeling Chinese koks

De afgelopen vier regionale themabijeenkomsten die door VCHO in samenwerking met Rational zijn georganiseerd trokken veel deelnemers. In totaal zijn er meer dan 250 bezoekers, die de bijeenkomsten hebben bezocht.

 

 

Tijdens de vergadering hebben Bin Yu (voorzitter VCHO), Alex Chang (bestuurslid VCHO),  Frank Chan (vice-voorzitter VCHO) en Liping Lin (directeur VCHO) toelichting gegeven over de hoofdlijnen van het convenant dat per 1 oktober 2014 in werking zal treden.

Negatieve gevolgen nieuwe WAV

Ze geven aan dat de nieuwe Wet Arbeid Vreemdelingen de Aziatische horeca enorm treft:

 1. Sinds 1 januari 2014 krijgen Chinese/Aziatische restaurants geen GVVA (voorheen TWV) meer
 2. 36 maanden TWV koks krijgen geen verlenging en geen arbeidsvrije status
 3. 18 maanden TWV koks krijgen geen verlenging
 4. Veel koks kunnen hierdoor niet meer werken, terwijl restaurants staan te springen om koks

Voordelen convenant

Het nieuwe convenant Aziatische horeca maakt het mogelijk dat alle TWV koks straks weer een vergunning kunnen krijgen om te werken. In de convenantperiode van 2 jaar wordt er een soepele regeling door IND/UWV gehandhaafd, om de restaurants te helpen met het nijpende tekort aan koks.

Limiet aantal GVVA’s

Echter kent het convenant ook een limiet. Zo stelt IND/UWV het maximaal aantal GVVA’s in het:

 • 1e half jaar: 900 GVVA’s
 • 2e half jaar: 750 GVVA’s
 • 3e half jaar: 750 GVVA’s
 • 4e half jaar: 750 GVVA’s

Voorwaarden GVVA

Er worden ook voorwaarden gesteld aan de werkgevers voor het verkrijgen van een GVVA. IND/UWV verplicht een grote werkgever (meer dan 2 koks vanaf niveau 4) ten minste:

 1. Met één Nederlandse of EU werknemer een fulltime contract aan te gaan voor tenminste een jaar, en/of
 2. Een stage- of leerarbeidsplaats aan te biedenaan een Nederlandse of EU leerling, en/of
 3. Een omscholingstraject te realiseren voor een Nederlandse of EU werknemer.

Voor een kleine werkgever (max 2 koks vanaf niveau 4), kan men kiezen uit een van de bovengenoemde verplichtingen met een extra mogelijkheid, namelijk:

4.  Een opleiding tot leermeester en/of coach en een cursus Nederlandse taal te realiseren voor één van zijn zittende werknemers en/of de eigenaar.

VCHO zal ondernemers helpen om aan deze verplichtingen te voldoen door het opzetten van cursussen en trainingen.

Hoe vraag ik straks GVVA aan?

Naar verwachting zullen wij rond 25 september a.s. de nieuwe convenantaanvraagformulieren van IND/UWV ontvangen. Zodra wij deze formulieren hebben ontvangen, zullen wij deze naar u doorsturen met instructies. Let dus goed op uw mailbox.

Let op: U kunt de aanvragen niet eerder dan 1 oktober a.s. indienen. Bij het indienen van een GVVA aanvraag, dient u het convenantaanvraagformulier te gebruiken.