Steunpakket fors uitgebreid

Demissionair premier Rutte maakte dinsdag tijdens de persconferentie al bekend dat het steunpakket verruimd zou worden. Donderdagavond is bekend geworden hoe deze uitbreiding er uit komt te zien. Deze uitbreiding geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  • Het subsidiepercentage van de TVL gaat verder omhoog en bedraagt maximaal 85% (dit was 70%).
  • Het percentage omzetverlies waarbij u recht heeft op TVL blijft 30%.
  • Het maximale subsidiebedrag gaat omhoog van € 90.000 naar € 330.000 per kwartaal.
  • Het maximale aantal medewerkers van 250 personen wordt losgelaten.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

  • Het subsidiepercentage NOW wordt verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonsom.
  • De loonsomvrijstelling blijft tien procent.
  • NOW voor de maanden januari, februari en maart kan vanaf 15 februari aangevraagd worden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  • Voor Tozo 3 (januari t/m maart 2021) geldt dat deze vanaf 1 februari 2021 kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan dus Tozo aangevraagd worden vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.
  • Voor Tozo 4 (april t/m juni) geldt dat de aangekondigde vermogenstoets komt te vervallen.
  • Tozo 4 kan ook met terugwerkende kracht vanaf de vorige maand aangevraagd worden. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3.

Goed nieuws voor starters

Ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen komen ook in aanmerking voor een steunpakket. De precieze invulling wordt nog vastgesteld, maar zal gebaseerd worden op TVL. De referentie zal het derde kwartaal van 2020 zijn. De verwachting is dat dit loket in mei wordt geopend. Meer informatie volgt.

Belastingmaatregelen

De periode waarvoor uitstel van belasting aangevraagd kan worden, wordt verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop er terugbetaald moet worden schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De uitgestelde belastingen moeten over een periode van 36 maanden terugbetaald gaan worden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via 020-3458 202 of info@vcho.nl.