Standpunten Horeca Alliantie n.a.v. de persconferentie van 20 april jl.

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond zal de Horeca Alliantie vanavond samen met KHN met minister Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek gaan over de stappen die genomen moeten worden om tot verdere heropening van de horeca te komen. Ook zal er aandacht gevraagd worden voor de handhaving van het steunpakket en mogelijkheid voor belastingverlichting.

Hieronder de hoofdstandpunten van de Horeca Alliantie.

  1. Positief over de heropening terrassen per 28 april. Het is een eerste zeer welkome verruiming voor horecaondernemers met terrassen in de buitenlucht. Ondernemers hunkeren ernaar om samen met hun medewerkers weer aan de slag te kunnen en gasten te ontvangen. De heropening heeft ook een maatschappelijke functie, namelijk spreiding van de drukte.
  2. Terrassen openen met redelijke restricties. Aangezien wij momenteel in de piek van de 3e golf zitten, vindt de Horeca Alliantie de heropening van terrassen met restricties begrijpelijk, bijvoorbeeld het maximaal aantal bezoekers. Echter pleit de Horeca Alliantie voor een snelle verruiming van de sluitingstijd van 18.00 naar tenminste 20.00 uur. Indien mogelijk vanaf 11 mei (stap 2 uit het openingsplan). Dit tijdstip past bij het verbod op verkoop van alcohol na 20.00 uur. Het geeft bovendien ondernemers met terrassen meer kans om hun bedrijfsactiviteiten op een rendabelere manier weer op te starten.
  3. Het z.s.m. (doch uiterlijk 26 mei) openstellen van zowel eet- als drinkgelegenheden met noodzakelijke restricties. De horeca heeft in de zomer van 2020 reeds laten zien dat ze zowel binnen als buiten verantwoord kan openen. Het Fieldlab Cafés in Utrecht heeft bovendien aangetoond dat ook drinkgelegenheden, onder dezelfde voorwaarden zoals deze gaan gelden voor eetgelegenheden, gewoon gelijktijdig opengesteld kunnen worden. De Horeca Alliantie begrijpt de zorg die bij het OMT en het kabinet bestaat over de uitgaanscafés en nachthoreca. Het uitsluitend toelaten van gasten die kunnen aantonen dat ze negatief getest zijn op corona, zou heropening van dit deel van de horeca kunnen bespoedigen. Dit bewijs kan gedurende de geldigheidsduur tevens dienen voor een bezoek aan het theater, bioscoop of museum.
  4. Steunpakket handhaven, uitbreiden en/of aanpassen zolang er restricties zijn. Door de restricties halen ondernemers bij openstelling mogelijk maar een deel van hun oorspronkelijke omzet. In dat geval kan de omzet die behaald wordt een negatief effect hebben op de steun. Door op voorhand de voorwaarden hierop te toetsen en aan te passen kunnen nieuwe negatieve effecten voor ondernemers voorkomen worden. 
  5. Snel duidelijkheid over aanpak schuldenlast. Veel horecaondernemers zien zich geconfronteerd met tonnen aan (belasting)schuld. Anderen hebben al hun privégeld en reserves opgesoupeerd om hun verplichtingen tóch na te kunnen komen. Om deze druk bij de heropening weg te nemen, moet het kabinet ten spoedigste komen met langjarige maatregelen die de schuldenlast hanteerbaar maken en die ook tegemoetkomen aan ondernemers die privé zijn “leeggelopen”, opdat ruimte en rust ontstaan om werkelijk weer voluit te ondernemen op de langere termijn.