Q&A Personeel in coronatijd

Van een aantal van onze leden horen wij dat er soms personeelsleden zijn die weigeren te komen werken, omdat ze zeggen bang te zijn voor besmetting met het coronavirus. Deze en andere vragen met betrekking tot personeel beantwoorden we in deze Q&A.

 1. Welke maatregelen worden (proactief) van een werkgever verwacht?
  Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om werknemers een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden en dient bijvoorbeeld ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers niet in aanraking komen met besmettelijke werknemers. Een werkgever dient daarom zijn werknemers te informeren over de gevaren van het coronavirus op de werkvloer en de wijze waarop besmetting zo goed mogelijk kan worden voorkomen, zoals het treffen van goede hygiënemaatregelen en afzien van fysiek contact. Ook dient de werkgever concrete voorzorgsmaatregelen te treffen en zich te houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM.
   
 2. Mag een werknemer weigeren om op het werk te verschijnen?
  Nee, alleen als sprake is van een reëel gevaar mag de werknemer voor de duur van het gevaar zijn werk onderbreken, bijvoorbeeld als een collega met verkoudheidsklachten zich op de werkvloer bevindt of als de werkgever om een andere reden duidelijk onvoldoende voorzorgsmaatregelen treft. Andere redenen, zoals alleen angst, zijn geen reden om het werk te onderbreken.
   
 3. Hoe ga ik om met personeel die uit angst voor besmetting toch niet willen komen werken?
  Indien u een veilige werkomgeving kan creëren volgens de hygiënemaatregelen van het RIVM, maar wil uw werknemer uit angst toch niet komen werken, dan geldt dit als werkweigering. Werkweigering kan uiteindelijk leiden tot ontslag. Onbetaald verlof kan in overleg ook een optie zijn. Leg dit wel altijd schriftelijk vast. Indien u NOW ontvangt, houdt u er dan rekening mee dat dit voorschot is gebaseerd op de totale loonsom van januari. Blijkt de loonsom gedurende de maanden dat u NOW ontvangt uiteindelijk lager uit te vallen, dient u het te veel ontvangen bedrag achteraf terug te betalen aan het UWV.

  Let op: voor GVVA koks geldt dat het loon dat op de arbeidsmarktbijdrage staat doorbetaald moet blijven worden, anders heeft dat gevolgen voor een verlengingsaanvraag. Zij kunnen dus geen onbetaald verlof opnemen
   

 4. Is de 90% vergoeding van de NOW ook werkelijk 90%?
  Nee, in werkelijkheid valt dit percentage lager uit en moet de werkgever ongeveer 36% van de loonkosten zelf betalen. Hieronder een rekenvoorbeeld.


  Dit zijn de werkelijke loonkosten. De NOW geeft 100 + 30% = 130. En daar 90% van = 117. Een gat van 154 – 117 = 37. Of anders gezegd: 24% van de loonkosten. Dit geldt in het geval dat de omzetdaling 100% was. De NOW wordt berekend over de loonsom van januari die veelal de laagste van het jaar is in de horeca.

  In de praktijk is het zo dat de horeca op 15 maart dicht is gegaan en de omzetdaling over de maanden maart t/m mei geen 100% is, waardoor de uitkering nog lager uitvalt. Als we stellen dat het restaurant 2 van de 13 weken normale omzet heeft gedraaid, dan is dat een omzetdaling van 11/13: dus 85% en dat geeft weer 76,5% in de NOW.

  Pakken we weer de rekensom, dan heeft de horeca dus recht op een maximale vergoeding op de loonsom van 100 + 30% = 130…en daar 76,5% van is 99,45. Afgerond: 154 – 99 = 55 of anders gezegd 36% van de loonkosten! De werkgever moet dus minimaal 36% van de loonkosten zelf betalen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.