Q&A nieuwe coronamaatregelen

Op maandagavond informeerden wij u over de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca. Helaas is gebleken dat een aantal van deze nieuwe maatregelen voor meerdere uitleg vatbaar is. Naar aanleiding van vragen van onze leden, heeft VCHO om meer uitleg gevraagd bij het Ministerie, de Rijksoverheid en de verschillende Veiligheidsregio’s. Deze informatie willen wij graag met u delen in deze Q&A.

 1. Er wordt gesproken over 30 personen per ruimte binnen. Wat is de definitie van een ruimte?
  In de kamerbrief van minister De Jonge staat onder andere het volgende beschreven:

  ‘’Binnen mogen mensen nog samenkomen met ten hoogste 30 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw . . . . Voor een samenkomst in een gebouw geldt een zichtbaar gescheiden podium als een zelfstandige ruimte.’’

  Wij hebben veel vragen gekregen over de definitie van een “zelfstandige ruimte” en dit bij verschillende instanties nagevraagd.

  Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond geeft aan dat voor G4 (Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam) een zelfstandige ruimte aan de volgende eisen moet voldoen:

 • De ruimte moet een eigen in- en uitgang hebben;
 • De ruimte moet van vloer tot plafond afgescheiden zijn van andere ruimtes. 

  Als u bijvoorbeeld 2 verdiepingen hebt, betekent het dat u op iedere verdieping 30 gasten mag ontvangen. Heeft uw restaurant verschillende zalen die volledig gescheiden zijn, dan mag u per zaal 30 gasten ontvangen.

  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft nog een paar concrete voorbeelden. Een restaurant met een afzonderlijk Grand Café en een afzonderlijk restaurant gevestigd in verschillende delen van een pand beschikt over verschillende zelfstandige ruimtes. Daarentegen beschikt een grote zaak die door middel van verrijdbare schermen in meerdere ruimtes wordt opgedeeld niet over verschillende zelfstandige ruimtes.

  Meerdere veiligheidsregio’s geven aan onze vraag niet te kunnen beantwoorden of verwijzen naar de gemeentes. Wij adviseren u ook om bij twijfel contact op te nemen met uw gemeente.

 1. Tellen gasten die komen afhalen ook mee bij die 30 personen?
  Nee, gasten die alleen komen afhalen tellen niet mee. De 30 personen heeft alleen betrekking op gasten die blijven eten.
   
 2. Er mogen nog maximaal 4 personen aan een tafel zitten. Dienen zij nog steeds 1,5 meter afstand te houden?
  Ja, 4 personen die niet tot één huishouden behoren dienen nog altijd op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee bij de 4 personen. Twee personen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
   
 3. Ik heb een reservering ontvangen van 2 ouders met 3 thuiswonende kinderen. Mogen zij aan één tafel zitten?
  Ouders met thuiswonende kinderen, ongeacht of ze minder- of meerderjarig zijn, mogen aan één tafel zitten en hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Kinderen die uitwonend zijn, worden niet tot het huishouden gerekend en dus gelden dan de voorwaarden zoals genoemd in punt 3.
   
 4. Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca?
  Afhaalrestaurants moeten om uiterlijk 02.00 uur sluiten en mogen na 22.00 uur geen alcohol meer verkopen. Gasten mogen ook na 21.00 uur dus gewoon naar binnen om af te halen. Als gasten ter plekke iets willen eten of drinken (bijvoorbeeld in een cafetaria), gelden dezelfde maatregelen als voor alle horecagelegenheden.
   
 5. Waaruit bestaat een huishouden?
  Tot één huishouden worden gerekend echtgenoten, (geregistreerde) partners, inwonende kinderen en (groot)ouders die op één adres wonen. Studenten die bij elkaar in huis wonen worden niet gezien als één huishouden en dienen dus 1,5 meter afstand te houden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.