Overzicht steunmaatregelen

In deze tabel de meest relevante regelingen voor ondernemers en bedrijven.

MaatregelWie kan er een beroep op doen?
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
(via UWV aanvragen, loket nog niet open)
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies. 3 maanden 90% loonkosten vergoed naar rato omzetverlies.

Meer informatie hierover wordt nog bekedgemaakt.
Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)
(via gemeente, nog niet overal open)
Ondernemers

Zonder zware toets om in onderhoud te voorzien. De regeling wordt nu door de gemeenten opgepakt. In veel gemeenten is het loket open.
Noodloket
(via RVO, loket nog niet open)
Ondernemers

Eenmalige gift € 4.000: kleine ondernemers en ondernemingen, o.a. eet- en drinkgelegenheden, grens nog niet duidelijk.

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bereidt de uitvoering voor. Meer informatie hierover wordt nog bekedgemaakt.
Uitstel van betalingen van belastingenOndernemers

U kunt uitstel bij de belastingdienst vragen voor alle aanslagen inkomsten-, vennootschaps-, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
Wijziging voorlopige aanslagOndernemers

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat uw direct minder belasting betaalt.
WW-premiedifferentiatie Werkgevers

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die sinds 1 januari 2020 van kracht is heeft invloed op de WW-premie. Voor werknemers met een vast arbeidscontract betalen werkgevers de lage WW-premie van 2,94%, voor overige werknemers de hoge WW-premie van 7,94%. De coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd verlengd tot 1 juli.
Pensioenfonds Horeca en CateringPensioenfonds Horeca en Catering verleent 30 dagen uitstel. U hoeft daar niets voor te doen.
QreditsKleinbedrijf

Microkrediet max € 50.000, rente 8,75%, looptijd van 1-10 jaar.
Verruiming BMKB
(al aangekondigd)
MKB

Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.
Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrenteOndernemers

Als u aan de Belastingdienst te weinig belasting heeft betaald, moet u belastingrente aan de Belastingdienst betalen. Vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8% voor vpb en 4% overige belastingen) Tarief voor inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020.
Tijdelijke verlaging invorderingsrenteOndernemers

Als u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente aan de Belastingdienst betalen. Vanaf 23 maart 2020 (van 4% naar 0,01%).

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.