Overleg VCHO en SZW/UWV/IND op 8 augustus 2017

Afgelopen week heeft VCHO een overleg gehad met SZW/UWV/IND betreffende de nieuwe regeling voor GVVA die sinds 1 oktober 2016 van kracht is. Hieronder zetten we de belangrijkste punten van dit gesprek op een rij.

Aantal afgegeven GVVA’s

UWV/IND meldt dat vanaf 1 oktober 2016 t/m 7 augustus jl. 1722 positieve adviezen zijn gegeven betreffende GVVA aanvragen. Ongeveer 70% daarvan ging over een verlengingsaanvraag.

Aantal afgewezen GVVA’s en de redenen

UWV/IND geeft verder aan dat er ongeveer 200 GVVA aanvragen zijn die in eerste instantie niet direct zijn afgegeven (voornemen tot afwijzing), wegens incorrect en/of incompleet dossier. Echter heeft meer dan 60% daarvan na aanpassing alsnog de GVVA gekregen. Tip van UWV/IND om aanvraagprocedure te versnellen: de werkgever zorgt ervoor dat het dossier compleet en het formulier correct ingeleverd wordt!

Promotie na opleiding is niet vereist

VCHO geeft tijdens het overleg aan dat het grootste probleem in de uitvoering de willekeur is bij beoordeling van criteria van de Afdeling Juridische Zaken UWV. Bijvoorbeeld, volgens het convenant voldoet de ondernemer aan de voorwaarde als hij/zij een opleidingstraject (in meeste gevallen de BAK opleiding) heeft gerealiseerd voor een niet-vergunningplichtige werknemer uit NL/EU. Toch worden de aanvragen soms afgewezen omdat de ondernemer na de opleiding niet aan niveau-verhoging heeft gedaan. Echter staat deze eis van functieverhoging niet in het convenant. UWV geeft aan dat deze eis door UWV is ingetrokken na signalen vanuit VCHO.

Aantal minimum werkuren van de cursisten

Wel stelt UWV het minimum aantal werkuren voor de cursisten. In het algemeen hanteert UWV momenteel intern een minimum aantal werkuren van 10 uur/week als norm. Maar er moet ook per geval gekeken worden. Als het om ROC leerlingen of een langdurige zieke medewerker gaat, dan kan de norm afwijken, dus minder of meer uren kan ook. In ieder geval bij het in gebruik nemen van het nieuwe GVVA formulier per 1 oktober a.s. wordt de norm waarschijnlijk verhoogd naar 16 uur per week.

Nieuwe GVVA formulier 

UWV/IND meldt dat per 1 oktober a.s. de nieuwe formulieren worden gebruikt. VCHO zal u daarover informeren, zodra de nieuwe formulieren definitief zijn vastgesteld.

Opleidingen

Alle partijen zijn eens dat vakopleidingen van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van de branche. Om de lasten van de ondernemers te verlichten, zal VCHO in het najaar veel vak trainingen organiseren die voldoen aan de GVVA voorwaarden.