Overleg toekomstige regeling koks

24 juni 2016

Op 22 juni jl. heeft VCHO samen met de overige horecaorganisaties een overleg gehad met de ambtenaren van ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

SZW/UWV gaf aan dat ze positief is over de prestatie die de sector in het 3e halfjaar heeft geleverd. Vooral het aantal Basisopleiding Aziatische Koks (BAK) is enorm gestegen. Dat zal de overheid zeker meewegen in het bepalen van de nieuwe regeling. De grote inspanningen die u geleverd heeft zullen dus zeker een positief resultaat opleveren.

Namens de sector heeft VCHO de volgende voorstellen gedaan voor nieuwe regeling:

  1. Een GVVA voor 3 jaar. De huidige termijn van 1 jaar is te kort aangezien de aanvraagprocedure lang en kostbaar is.
  2. Een regeling voor minimaal 5 jaar geldig, aangezien het kokstekort in Nederland niet op korte termijn opgelost is.

Verder wil VCHO dat voorwaarden in de nieuwe regeling soepeler en haalbaar zijn. Bijvoorbeeld:

  1. Het eenjarige arbeidscontract moet ook geldig zijn voor parttimers.
  2. Van kleine werkgevers kan men niet verwachten dat ze telkens een nieuw diploma moeten halen voor een GVVA aanvraag.
  3. Voor een kleine overtreding mag het recht van aanvraag GVVA niet ontzegd worden.

Wij hebben met het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken dat de sector voor 30 juni a.s. een inventarisatielijst opstelt van de knelpunten in het huidige convenant. Hier zal SZW dan rekening mee houden in de nieuwe regeling. Wij horen graag van u welke knelpunten u ervaart zodat wij de afspraken voor de komende periode zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de bedrijfsvoering in de Aziatische horeca.

Op 1 juli zal minister Asscher de Tweede Kamer inlichten over de hoofdlijnen van zijn nieuwe beleid ten aanzien van GVVA voor de Aziatische koks. Aansluitend gaan wij weer met de overheid aan tafel voor de verdere uitwerking van de nieuwe regeling en zullen u op de hoogte houden van de uitkomst.