Opgebouwd arbeidsrecht kan toch meegenomen worden?

Veel Chinese koks hebben door de invoering van de wijziging Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) nadelige gevolgen ondervonden. Een van de belangrijkste nadelen is dat deze koks per 1 januari 2014 pas na vijf jaar onafgebroken arbeid de status arbeidsvrij krijgen, terwijl dit daarvoor maar drie was. Door het strengere toelatingsbeleid en het quotum krijgen veel van deze koks niet op tijd hun GVVA, waardoor er een verblijfsgat ontstaat. Veel koks vinden het daarom zeer onrechtvaardig dat ze het opgebouwde arbeidsrecht hierdoor verliezen en de teller voor vijf jaar opnieuw moet beginnen.

Voor deze koks is er nu toch hoop. Volgens de heer Marq Wijngaarden van Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, kan men de opgebouwde verblijfsperiode toch meenemen in de nieuwe GVVA periode. Dit kan bijvoorbeeld als een kok voorheen 3 jaar heeft gewerkt en daarna 4 maanden verblijfsgat heeft opgelopen i.v.m. procedure. Hij moet in die vier maanden dan wel rechtmatig verblijf hebben gehad, bv. op grond van een aanvraag waarop nog niet was beslist. Deze kok kan de arbeidsvrije status aanvragen zodra hij daarna nog eens 2 jaar + 4 maanden in Nederland rechtmatig verblijf heeft gehad. Hij heeft in totaal namelijk nog steeds 5 jaar in Nederland gewerkt, waardoor hij in aanmerking komt voor arbeidsvrije status. Op het moment van de aanvraag onbepaalde tijd moet hij nog wel een arbeidsovereenkomst voor minimaal één jaar hebben.

Volgens de advocaat komt dit door de EU richtlijn 2003/109EU, waarin bepaald is dat bij een periode van formeel beperkt verblijfsrecht (zoals tijdens het afwachten van een beslissing van de IND) de vijf jaren niet opnieuw gaan lopen, maar worden verlengd met diezelfde periode van formeel beperkt verblijf.