Onderzoek van de Consumentenbond naar sushi

De Consumentenbond heeft recentelijk sushi onderzocht van 20 sushirestaurants. Hoewel er weinig ziekteverwekkers zijn gevonden, wat betekent dat het veilig is om de sushi te eten, baren deze uitslagen ons toch zorgen.

Daarom heeft VCHO besloten om haar leden op dit gebied te gaan adviseren en ondersteunen. Wij hechten namelijk veel belang aan voedselveiligheid en -kwaliteit. Vooral met het oog op de toenemende populariteit van sushi is het belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden.

De Hygiënecode

Dit vormt het voedselveiligheidssysteem van het restaurant. Wij zullen erop toezien dat onze leden de registratielijsten nauwkeurig invullen en afwijkingen duidelijk kenbaar maken. Verder zullen we er bij onze leden op aandringen erop te letten dat de geleverde verse grondstoffen op de gewenste lage temperatuur zijn bij ontvangst. Tot slot zullen wij onze leden adviseren de leveranciers van kwetsbare producten te bezoeken en te beoordelen of deze zich aan de voedselveiligheidsregels houden.

 Hygiënetrainingen

In samenwerking met professionals bieden wij onze leden gerichte hygiënetrainingen aan om zo de voedselveiligheid bij onze leden nóg beter te kunnen waarborgen.

 Microbiologisch onderzoek

In samenwerking met professionals bieden wij onze leden aan om eigen steekproeven uit te voeren en microbiologische monsters te nemen. Deze onderzoeken zullen door getraind personeel uitgevoerd worden volgens de NVWA inspectiemethodiek en de analyses zullen in een daarvoor geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd worden.