Ondernemers winnen zaak GVVA aanvraag

25 oktober 2016

Het aanvragen van een GVVA was tot nu toe onmogelijk voor ondernemers die een boete hebben gekregen voor een zeer kleine overtreding van de arbeidswet. Door een recente uitspraak van de Raad van State kan deze negatieve beschikking nu worden teruggedraaid.

Op 17 oktober deed de Raad van State uitspraak in een zaak die namens een aantal ondernemers is aangespannen door Anton Kleijweg van Schuurman Kleijweg de Vries Advocaten.

Hierin ging het om het toepassen van de zogenaamde ‘kan-bepaling’ uit het Wokakkoord. Deze bepaling houdt in dat het ministerie niet automatisch een werkvergunning kan weigeren als er in het recente verleden een boete is opgelegd. Het ging dan om zeer kleine overtredingen waarbij bijvoorbeeld een frituurkok werd beboet omdat hij ook af en toe in de wok roert. Maar minister Asscher heeft deze bepaling tot nu toe altijd negatief toegepast. Ondernemers die de afgelopen vijf jaar een boete opgelegd hebben gekregen door de Inspectie SZW voor een kleine overtreding van de arbeidswet konden daardoor niet in aanmerking komen voor de aanvraag van een GVVA.

De Raad van State heeft in haar uitspraak nu bepaald dat dit niet juist is. Zij oordeelt dat het ministerie per geval de situatie van het restaurant moet bekijken en per geval de belangen moet afwegen.

Dit is een mooie overwinning voor de ondernemers die in het verleden in beroep zijn gegaan tegen een afwijzing van de GVVA. Ondernemers die nog een beroepsprocedure hebben lopen kunnen zich nu ook op deze uitspraak beroepen.