NVWA inspectieresultaten openbaar per 1 september 2020

De De NVWA gaat vanaf 1 september de inspectieresultaten van horecalocaties in heel Nederland publiceren op hun website. Dit gebeurt nu al voor de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
 
Horecalocaties die na 1 september worden geïnspecteerd krijgen een oordeel. De horecalocatie ontvangt een brief van NVWA met daarin de aankondiging om het oordeel van de inspectieresultaten openbaar te maken. Twee weken na ontvangst van deze brief worden de inspectieresultaten openbaar gemaakt en deze blijven 2 jaar geldig, behalve als er verbeterpunten zijn vastgesteld. In dat geval blijft het oordeel altijd 3 maanden staan, ook als er een herinspectie heeft plaatsgevonden.
 
Wat ook verandert is dat de zienswijze die de ondernemer tot nu toe kon indienen als reactie op de inspectieresultaten komt te vervallen. Hierdoor kan de NVWA de rapporten al na twee weken openbaar maken. Bezwaar en beroep blijven nog steeds mogelijk.
 
De matrix met inspectieresultaten wordt vervangen door de volgende drie onderwerpen waarop een zaak beoordeeld wordt:

  • Juiste omgang met voedsel
  • Hygiëne
  • Ongediertewering

Nu de NVWA de inspectierapporten gaat publiceren is het nog belangrijker om op uw (keuken)hygiëne en de voedselveiligheid te letten. Op de VCHO website vindt u zes korte instructiefilmpjes die wij in samenwerking met NVWA hebben gemaakt en waarin de juiste handelingen voor de zes meest voorkomende fouten in Aziatische restaurants worden getoond. De filmpjes zijn in het Chinees met Nederlandse en Chinese ondertiteling.