NOW 2.0 & Ontslagprocedure

Mag ik personeel ontslaan als ik NOW 2.0 aanvraag?

Een van de voorwaarde voor het ontvangen van de eerste NOW subsidie was dat er geen personeel om bedrijfseconomische redenen ontslagen mocht worden. Wij krijgen veel vragen over hoe het ontslag geregeld is binnen NOW 2.0. Hieronder een korte uitleg. 

  • Er geldt binnen NOW 2.0 geen boete meer als u een werknemer om bedrijfseconomische redenen moet ontslaan. Wel moet u 100% van de ontvangen NOW subsidie voor deze werknemer terugbetalen. Het gaat daarbij om ontslagaanvragen die tussen 1 juni en 30 september zijn ingediend. Bij een collectief ontslag van 20 of meer werknemers gelden additionele regels.
     
  • Voor ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen is nog steeds een vergunning van het UWV nodig. Bij de beoordeling hiervan houdt het UWV ook rekening met de aangevraagde (en ontvangen) NOW.

Wat zijn de overige voorwaarden van NOW 2.0?

Naast de mogelijkheid om personeel boetevrij te ontslaan zijn er nog een aantal voorwaarden binnen NOW 2.0 die van belang zijn. Wij zetten ze voor u op een rij.

  • NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij UWV aangevraagd worden. Let op: iedereen die gebruik wil maken van NOW 2.0 moet een aanvraag indienen, ook als u al NOW 1.0 heeft ontvangen. De regeling wordt niet automatisch verlengd.
  • De periode waarover u NOW 2.0 kunt aanvragen is verlengd met 1 maand naar 4 maanden, dus vanaf 1 juni tot 1 oktober. De periode waarover u NOW 2.0 aanvraagt, moet aansluiten op uw aanvraag voor NOW 1.0. Heeft u dus NOW ontvangen over de maanden april, mei en juni, dan vraagt u NOW 2.0 aan over juli, augustus, september en oktober.
  • De maximale loonsom waarover u NOW 2.0 kunt ontvangen is de loonsom van maart 2020.
     
  • De opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.