Nieuwe loontabel per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 veranderen ALLE bedragen inclusief het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. De lonen worden per 1 juli verhoogd met 1%.

Download de loontabel op onze downloadpagina onder personeel. De loontabel hoort bij de nieuwe horeca-cao die sinds 1 januari 2018 van toepassing is.

Heeft u koks uit China in dienst?
Om te blijven voldoen aan de UWV voorwaarden GVVA adviseren wij al uw keukenpersoneel, dus ook uw koks met een GVVA vergunning volgens de nieuwe loontabel uit te betalen!