Nieuwe loontabel per 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 gaan het wettelijk minimumloon flink omhoog. Deze forse stijging komt doordat naast de indexatie er ook een bijzondere verhoging van 8,05% wordt ingevoerd. Dit betekent dat het minimumloon ruim 10% stijgt. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder gaat het minimumloon van € 1.756,20 omhoog naar € 1.934,40.
 
Loongroepen I, II en III
De stijging van het minimumloon werkt ook door in de loontabel van de horeca-cao. Het basisloon voor de loongroepen I, II en III komt op het bedrag van het wettelijke minimumloon. Hierdoor is het verschil tussen loongroepen III en IV op 1 januari 2023 minimaal. Ook de afgeleide jeugdlonen met de cao-jeugdloonpercentages gaan evenredig omhoog.
 
Loontabel horeca-cao
De nieuwe loontabel kunt u downloaden door op de button onder aan deze nieuwsbrief te klikken. U kunt deze tabel ook vinden op onze website, vcho.nl 

Koks uit China in dienst?
Om te blijven voldoen aan de UWV voorwaarden GVVA adviseren wij uw keukenpersoneel, dus ook uw koks met een GVVA vergunning, volgens de nieuwe loontabel te betalen.
 
 
Periodieken volgens de CAO
In de nieuwe horeca-cao 2022/2023 staat dat een volwassen vakkracht met een feitelijk loon tussen basis- en eindloon op 31 december 2022, vanaf 1 januari 2023 recht heeft op een periodieke loonsverhoging. Voorwaarde om voor de periodieke verhoging in aanmerking te komen is dat de werknemer ten minste een vol kalenderjaar in dienst is geweest als vakkracht, in dezelfde functie en bij dezelfde werkgever. Tussen twee opvolgende periodieken zit 2% verschil in loon.
 
Hoe te werken met periodieken
Om de systematiek van de periodieken toe te passen moet de werknemer eenmalig in het periodieksysteem geplaatst worden. Het werkt als volgt:
 

  1. U kijkt naar het feitelijk loon dat een werknemer verdient vóór 1 januari 2023.
  2. U bepaalt vervolgens in welke periodiek van de loontabel van 1 juli 2022 het loon van de werknemer valt. Als het tussen twee periodieken valt, rondt u naar boven af.
  3. De werknemer gaat op 1 januari 2023 één periodiek omhoog.
  4. U kijkt nu in de loontabel van januari 2023 naar het loon dat hoort bij de nieuwe periodiek van de werknemer. Dit is het nieuwe loon van de werknemer. Hierin is de eenmalige cao-loonsverhoging van 2% voor vakkrachten direct meegenomen.

 
Let op: U hoeft geen periodieke verhoging door te voeren als uw werknemer twee jaren op rij matig of onvoldoende functioneert volgens de beoordeling zoals beschreven in artikel 4.5 van de horeca-cao.