Nieuwe loontabel per 1 januari 2021

Nieuwe loontabel per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de loontabel weer aangepast. Deze keer betreft de aanpassing alleen een verhoging van het wettelijke minimum loon met 0,29%. Dit betreft de niet-vakkrachten, loongroep 1 en de lonen voor leerlingen. De overige cao-lonen zijn ongewijzigd.

Cao
Er is besloten om de huidige cao ongewijzigd met een jaar te verlengen. De nieuwe horeca-cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Voor de loontabellen geldt dat deze in 2021 alleen aangepast worden voor het wettelijk minimumloon.

Koks uit China in dienst?
Voor koks met een GVVA vergunning verandert er niets. U kunt ze volgens de huidige loontabel blijven betalen.