Nieuwe loontabel per 1 januari 2020

Lonen
Per 1 januari 2020 veranderen ALLE bedragen inclusief het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. De lonen worden per 1 januari verhoogd met 3%. Download hier de nieuwe loontabel of klik op de onderstaande button. Deze loontabel hoort bij de nieuwe horeca-cao die vanaf 1 januari 2020 van kracht wordt*.

Koks uit China in dienst?
Om te blijven voldoen aan de UWV voorwaarden GVVA adviseren wij uw keukenpersoneel, dus ook uw koks met een GVVA vergunning, volgens de nieuwe loontabel te betalen!

Oproeptermijn Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
De oproeptermijn van 4 dagen voor oproepkrachten volgens de WAB die op 1 januari 2020 van kracht gaat, wordt in de nieuwe horeca-cao* verkort tot 24 uur. Dit betekent dat u uw oproepkrachten tot 24 uur voor het begin van de dienst kunt oproepen. Doet u dit daarna, dan mogen ze weigeren. Als u de oproep binnen 24 uur afzegt of wijzigt, bent u verplicht de werknemer uit te betalen voor deze uren.

*Op dit moment geldt er nog een onderhandelaarsresultaat voor de horeca-cao, dat betekent dat iedere partij het resultaat voor goedkeuring voorlegt aan de eigen achterban. De formele uitkomst van die procedures wordt uiterlijk 16 december 2019 verwacht.

Heeft u vragen? Bel met VCHO op 020 – 34 58 202 of stuur een mail naar info@vcho.nl.