Nieuwe financiële maatregelen kabinet

Wij leven nu in een bijzondere tijd die vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Door de steeds verslechterde economische situatie, komt het kabinet met vergaande maatregelen om de Nederlandse economie te redden. Gisteravond heeft het kabinet een nieuw pakket maatregelen afgekondigd om de bedrijven die in zwaar weer terecht komen te helpen. Wij informeren u in deze editie over de nieuwe maatregelen die relevant zijn voor de horeca.

 1. Werktijdverkorting wordt Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze NOW regeling houdt in dat een ondernemer met minimaal 20% omzetverlies bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen. Deze vergoeding bedraagt 90% van de loonsom op basis van het percentage omzetverlies. Voorwaarde is dat u het loon doorbetaalt en dat er geen personeelsleden ontslagen mogen worden om bedrijfseconomische redenen in de periode dat u deze subsidie ontvangt. Deze regeling zal ook gelden voor werknemers met een nul-uren-contract en oproepkrachten.

  De NOW kan nog niet aangevraagd worden. Er wordt hard gewerkt bij UWV om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

  Voor meer informatie over deze regeling:
  De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

 2. Uitstel van belasting aanvragen
  Deze maatregel kunt u snel regelen via uw boekhouder. U hoeft de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen zonder meteen bewijsmateriaal mee te hoeven sturen. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). De invorderingsrente voor bijna alle belastingschulden wordt verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

 3. Noodloket: eenmalig € 4.000
  Ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige gift van € 4.000. De voorwaarden hiervoor worden op dit moment uitgewerkt. Ook dit loket moet nog worden geopend. Zodra er meer bekend is zullen we u ook hierover informeren.

De informatie van Rijksoverheid wordt continu geactualiseerd. Uiteraard zullen wij u informeren als er meer duidelijk is, maar voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van Rijksoverheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.