Nieuwe en aangescherpte maatregelen treffen horeca extra

De nieuwe coronamaatregelen treft de al in zwaar weer verkerende horeca opnieuw. Vooral de beperking van 30 gasten per zelfstandige ruimte raakt de grote zaken enorm.   
De nieuwe maatregelen zorgen bovendien voor verwarring, doordat de 25 veiligheidsregio’s verschillende noodverordeningen hanteren. Zelfs gemeenten die tot dezelfde veiligheidsregio behoren, interpreteren de noodverordening verschillend. Zo mag men bijvoorbeeld van de ene gemeente het buffet open houden, maar mag dat in de gemeente ernaast weer niet.   

Wat doet VCHO?  

VCHO is momenteel samen met onze Horeca Alliantie partners druk aan het lobbyen richting het kabinet om de volgende standpunten te realiseren:   

 1. Gerelateerd aantal gasten naar oppervlakte;  
 2. Omzet gerelateerde huur;    
 3. Het huidige steunpakket handhaven zonder afbouw;   
 4. Afschaffing transitievergoeding gedurende de crisis;   
 5. Overheidslening zonder rente aan MKB;   
 6. Aflossingsperiode van uitgestelde belastingbetalingen verlengd van 2 naar 3 jaar (is inmiddels gerealiseerd).

Indien u meer suggesties hebt betreffende overheidsmaatregelen, bel of mail ons dan gerust. Samen staan wij sterker!  

Derde corona-steunpakket voor ondernemers

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021 met nieuwe voorwaarden. Hoewel VCHO tijdens de afgelopen 6 regionale themabijeenkomsten de aanwezige ondernemers hierover heeft ingelicht, zetten wij graag de belangrijkste wijzigingen per regeling nog eens op een rij.

NOW-regeling verlengd

U kunt voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van uw personeel. De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020 bij het UWV.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

 • U krijgt vanaf 1 januari 2021 loonsteun bij 30% of meer omzetverlies. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is de grens voor omzetverlies nog 20%.
 • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt elke 3 maanden minder: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% in 2021 (januari t/m maart) en maximaal 60% in de maanden daarna.
 • U kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
 • De referentiemaand van de loonsom voor alle drie de tijdvakken is juni 2020.
 • De omzet voor alle drie de tijdvakken wordt vergeleken met de gemiddelde omzet over 3 maanden in 2019.
 • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met het UWV om uw werknemers te begeleiden.  

Lees meer over de NOW aanvragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor mkb’ers blijft

Heeft u omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u ook langer Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

 • De grens voor omzetverlies gaat omhoog naar 30% van 1 oktober t/m 31 december 2020, 40% van 1 januari t/m 31 maart 2021 en 45% van 1 april t/m 30 juni 2021.
 • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan in plaats van 4 maanden: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 per 4 maanden naar € 90.000 per 3 maanden.

Lees meer over de TVL aanvragen.
 

Tozo 3 krijgt toch geen vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot 1 juli 2021. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. Over Tozo 4 wordt begin 2021 informatie bekendgemaakt.

Tozo 3 krijgt per 1 oktober (nog) geen vermogenstoets. Dat maakte het kabinet bekend op 28 september jl. in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021.

U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont.
De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie.
 
Lees meer over de Tozo aanvragen.
 

Bijzonder uitstel van betaling

Als u bijzonder uitstel van betaling heeft, dan mag u dat verlengen tot en met 31 december 2020. U hoeft daarna pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met aflossen. U mag daar 36 maanden over doen. Uw boekhouder kan u hierbij helpen.
 
Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.