Nieuwe coronamaatregelen voor de horeca per 14 oktober

Zojuist heeft premier Rutte tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de horeca woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur voor een periode van minimaal twee weken zal moeten sluiten. Afhalen en thuisbezorgen blijft, net als bij de sluiting in het voorjaar, wel toegestaan. Alleen mag er vanaf 20.00 uur geen alcohol meer verkocht of bezorgd worden.

Deze hernieuwde sluiting van de horeca is opnieuw een tegenslag voor de horecaondernemers. Samen met Horeca Alliantie partners ProFri en Nederlands Horeca Gilde heeft VCHO vandaag een brief opgesteld aan het kabinet.

In deze brief vragen wij om aanvullende financiële steun voor de horeca die door deze maatregel buitenproportioneel benadeeld wordt. Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de thuis- en werksituatie (56,5% en 12,7%) en slechts 2,9% is te herleiden naar de horeca. Het is dus niet terecht dat de horeca wederom de meeste lasten moet dragen. Wij zullen blijven strijden voor uw belang.

Livestream met ONL voorman Hans Biesheuvel

Vrijdag 16 oktober 2020 om 9.30 uur

Enige tijd geleden kondigden wij de samenwerking met Ondernemend Nederland (ONL) aan. ONL heeft maar één belang: de stem van ondernemers te laten horen in politiek Den Haag. Nu de situatie rondom het coronavirus steeds ernstiger wordt hebben wij ONL voorman Hans Biesheuvel bereid gevonden om vrijdag 16 oktober a.s. om 9.30 uur tijdens een livestream met onze leden in gesprek te gaan. Doel: om Hans Biesheuvel input te geven hoe de coronamaatregelen de horeca raken en hoe de horecaondernemers geholpen kunnen worden.

Wilt u uw persoonlijke verhaal vertellen of heeft u een onderwerp dat u in politiek Den Haag besproken wilt hebben? Laat het ons weten, zodat wij ONL kunnen voorzien van zoveel mogelijk informatie.

Over Hans Biesheuvel

Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep.

In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om samen met Mirjam Bink ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen en de brug te slaan naar de politiek.