Nieuwe loontabel per 1 januari 2018

Nieuwe CAO horeca
KHN heeft met CNV Vakmensen een nieuwe cao voor de horeca afgesloten die geldt voor alle horecamedewerkers. De nieuwe cao horeca gaat per 1 januari 2018 in en loopt tot en met 31 december 2019. Hiermee vervalt de toepassing van het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) en de oude horeca-cao.

Aanpassing lonen
In de nieuwe horeca cao gelden de volgende loonaanpassingen:

  • 1-1-2018 loontabel die ten opzichte van het AVR 1,3% hoger is (de inflatie).
  • 1-7-2018 loontabel en alle lonen voor vakkrachten plus 1%
  • 1-1-2019 loontabel plus inflatie (CBS-inflatiecijfer is begin november 2018 bekend)
  • 1-7-2019 loontabel plus 1%

U kunt de nieuwe loontabellen per 1 januari 2018 hier downloaden.

Uitbetaling aangepaste lonen

De cao geldt direct vanaf 1-1-2018, maar de VCHO leden krijgen tot 1-4-2018 de tijd om de werkelijke loonbetalingen op de nieuwe cao-bedragen en voorschriften aan te passen. De aanpassing kan zonder terugwerkende kracht.

Heeft u koks uit China in dienst?

Om te blijven voldoen aan de UWV voorwaarden GVVA adviseren wij u om uw koks met een GVVA vergunning wel per 1-1-2018 volgens de nieuwe loontabellen uit te betalen!

Vragen? Bel ons 020-3458 202 of mail info@vcho.nl