Meestgestelde vragen over steunmaatregelen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd. Hoewel de regeling nog uitgewerkt wordt en niet alle voorwaarden nog bekend zijn, willen wij de meestgestelde vragen voor u op een rijtje zetten.

Compensatie werkgevers

 1. Krijgen wij als werkgevers ook financiële compensatie van de overheid?
  Behalve de toegezegde eenmalige gift van € 4.000 en uitstel belastingen, zien wij nog weinig financiële compensaties van de overheid richting de werkgevers. Daarom heeft VCHO samen met andere branches een brandbrief gestuurd naar ministers Koolmees en Wiebes, waarin wij uitdrukkelijk vragen om compensatie voor ondernemers voor de geleden bedrijfsschade. Op deze wijze wordt de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd en wordt er bijgedragen aan banenbehoud. Bekijk de brief hier.Behalve de personeelskosten, hebben wij namelijk ook te maken met andere vaste lasten, zoals huur, financieringskosten, energie, 10% loonkosten, verzekeringen, administratieve kosten etc. Ook ondernemers hebben gezinnen met kinderen die zij moeten onderhouden. Vanuit de media horen wij tot nu toe dat ZZP’ers verzekerd zijn voor een minimum inkomen. Maar hoe is het geregeld voor ondernemers die vaak werken in de rechtsvorm van eenmanszaak, V.O.F. en B.V.?
 2. Kan ik huur uitstel en verlaging aanvragen?
  Normaal gesproken geldt op basis van de standaard huurovereenkomsten dat een huurder verplicht is de huur te blijven betalen. Betaalt de huurder niet, dan is er sprake van wanprestatie. We leven nu echter in een bijzondere situatie. Een beroep op overmacht zou wellicht de verhuurder kunnen bewegen tot tijdelijke toezegging van huuruitstel en verlaging. Het is altijd de moeite waard om met uw verhuurder hierover in gesprek te gaan.
 3. Kan de huurder mij exploitatieplicht opleggen?
  In de meeste overeenkomsten is een exploitatieplicht opgenomen. De maatregelen van de overheid zorgen er nu echter voor dat de huurder de zaak moet sluiten. Verder spelen veiligheidsaspecten en verantwoordelijkheid als werkgever voor de huurder een belangrijke rol. Dat kan ertoe leiden dat een huurder de zaak niet altijd kan openhouden. In deze situatie moeten partijen redelijkheid en billijkheid in acht nemen. Het zal snel onder de huidige omstandigheden als onredelijk worden aangemerkt indien een verhuurder een huurder blijft houden aan de plicht te exploiteren.

Compensatie werknemers

 1. Moet ik werktijdverkorting (wtv) of subsidie van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen?
  De werktijdverkorting is stopgezet en vervangen door het NOW.
 2. Waar kan ik mijn aanvraag voor het NOW indienen?
  Op dit moment kan de subsidie nog niet aangevraagd worden, omdat de regeling nog verder uitgewerkt wordt. Zodra bekend is waar en onder welke voorwaarden de regeling aangevraagd kan worden, zullen we u daarover informeren.
 3. Mijn restaurant is gesloten. Welke vergoeding kan ik krijgen?
  Als uw restaurant gesloten is, heeft u een omzetverlies van 100% en ontvangt u een vergoeding van 90% van uw loonkosten. Let wel op dat de regeling ingaat per 1 maart, dus als u in de periode tussen 1 en 15 maart meer dan 20% omzetverlies had, kunt u ook voor die periode een vergoeding krijgen. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het percentage omzetverlies. Voorbeeld: als u 30% omzetverlies heeft gehad tussen 1 en 15 maart, ontvangt u over die periode een vergoeding ter hoogte van 90% van 30% van uw loonsom (u had 30% omzetverlies, dus u ontvangt de vergoeding over 30% van uw loonsom).
 4. Mijn restaurant is gesloten, maar ik heb nog wel afhaal en/of thuisbezorgen. Welke vergoeding krijg ik?
  De hoogte van uw uitkering hangt af van het percentage omzetverlies. Stel u heeft nog 40% omzet uit uw afhaal en/of thuisbezorgen, dan is uw omzetverlies dus 60%. De vergoeding die u ontvangt is dan 90% van 60% van uw loonsom.
 5. Ik heb al wtv aangevraagd. Wat moet ik nu doen?
  U hoeft niets te doen. Uw aanvraag wordt omgezet naar een aanvraag voor NOW. Het UWV kan u wel om aanvullende informatie vragen.
 6. Geldt het NOW ook voor nul-uren-contracten/oproepkrachten?
  Ja, het NOW geldt ook voor deze groep. Wij wachten nog op richtlijnen van het UWV met betrekking tot de aanvraag voor deze groep.
 7. Waar kan ik het NOW aanvragen?
  Het is nog niet bekend waar dit aangevraagd kan worden. Zodra wij meer informatie hebben zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijksoverheid:

Voor vragen kunt u contact opnemen met VCHO, bel 020-3458 202 of mail naar info@vcho.nl.