Meest gestelde vragen | Convenant

In deze editie beantwoorden wij de vragen over het convenant die we de laatste tijd veel gehoord hebben.

Ben ik een grote of een kleine werkgever?

  • U bent een kleine werkgever, als u maximaal twee personen als gekwalificeerde kok (vanaf niveau 4) in loondienst heeft. De werkgever zelf telt dus niet mee.
  • U bent een grote werkgever, als u meer dan twee personen als gekwalificeerde kok (vanaf niveau 4) in loondienst heeft.

 Aan welke voorwaarde moet ik voldoen?

Wanneer u als kleine werkgever wilt voldoen aan het Convenant Aziatische Horeca,  mag u kiezen uit alle onderstaande opties. Als u onder de categorie grote werkgever valt, heeft u keuze uit optie 2,3 en/of 4.

Keuze 1:

Het volgen van een cursus tot praktijkbegeleider én een cursus Nederlandse taal. Let op: dit is een combinatie! Als u maar één van deze cursussen volgt, voldoet u nog steeds niet aan de voorwaarden van het convenant. Pas als u voor beide cursussen een diploma haalt, voldoet u aan de eisen.

VCHO werkt samen met Bureau HTM voor de cursus praktijkbegeleider. U kunt hiervoor zich aanmelden bij Bureau HTM (http://bureauhtm.nl/vcho-praktijkbegeleider/). Voor leden kost dit € 325,-, voor niet-leden € 425,-.

Voor de cursus Nederlands werkt VCHO samen met Ming Ya Books Co. U kunt zich op de VCHO website (www.vcho.nl) hiervoor aanmelden. U ontvangt vervolgens lesmateriaal en kunt online de taaltoets maken. Als u deze toets haalt, ontvangt u een sectordiploma. Voor leden kost dit € 300,- en voor niet-leden € 450,-.

Deze twee cursussen mogen overigens ook door iemand van uw keukenpersoneel gedaan worden.

Keuze 2:

De tweede keuze is het opleiden van een basiskok Aziatische keuken. Deze cursus kan doorlopen worden door eigen personeel, zolang zij afkomstig zijn uit Nederland en/of EU. U mag hier ook een nieuwe werknemer voor aannemen. Nadat de werknemer een diploma heeft behaald, voldoet u aan de voorwaarden van het convenant.

Bureau HTM biedt deze twee maanden durende opleiding aan, die bestaat uit theorie en praktijk (http://bureauhtm.nl/basisopleiding-aziatische-keuken/).

De prijs voor leden is € 600,-. Voor niet-leden is deze € 800,-.

Keuze 3:

De derde keuze is een stageplaats realiseren in de keuken voor een ROC leerling. Hiervoor moet u beschikken over een leermeesterdiploma. Maar let op: het behalen van een leermeesterdiploma telt niet mee; alleen als je een stageplaats hebt aangeboden aan een ROC leerling, telt het pas mee.

Keuze 4:

De vierde keuze is het aannemen van keukenpersoneel afkomstig uit Nederland en/of EU voor minimaal één jaar. Dit kan voor alle functies van de keuken zijn, dus van afwasser tot chefkok.

Wanneer kan ik beginnen met mijn verplichting?

Zodra u een TWV heeft gekregen, kunt u beginnen met uw verplichting. UWV zal bij de beoordeling van uw verlengingsaanvraag uw verplichting toetsen.

Waar kan ik het formulier voor een GVVA aanvraag downloaden?

Voor GVVA aanvragen zijn er twee formulieren beschikbaar. Een voor het aanvragen van een nieuwe kok en een voor het verlengen van het GVVA van uw huidige TWV kok. Beide formulieren kunt u downloaden op onze website www.vcho.nl.

Is er sprake van een verlengingsaanvraag? Dan dient u het formulier “Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst’” (convenant Aziatische horeca 2014, GVVA referent 370) te gebruiken.

Voor een nieuwe kok uit Azië dient u het formulier “Aanvraag voor het verblijfsdoel voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst” (convenant Aziatische horeca 2014, GVVA referent 370) te gebruiken.

Ik ken een TWV kok die vroeger bij een ander restaurant heeft gewerkt. Nu is zijn TWV verlopen en dat restaurant wil die kok niet meer terug. Kan ik voor deze kok verlenging aanvragen?

Ja. U kunt voor deze kok een verlenging aanvragen. Het wisselen van werkgever maakt geen verschil qua aanvraagprocedure.

Mijn kok is terug naar China. Kan ik voor hem nog een verlenging aanvragen?

Ja en nee. U kunt voor hem namelijk een nieuw GVVA aanvragen. U dient hiervoor een nieuw aanvraagformulier te gebruiken. Indien zijn TWV niet langer dan 2 jaar is verlopen, is de procedure een stuk eenvoudiger. Hij hoeft zijn kokdiploma bijvoorbeeld niet meer te laten zien. Wel moet hij bij het Nederlandse consulaat zijn MVV gaan ophalen, als de aanvraag goedgekeurd is.

Wat is de leeftijdgrens van een TWV kok?

Het minimumleeftijd is 18 en er is geen maximumleeftijdgrens. Let wel op: als u een kok uit China laat komen die de leeftijd van 60 al gepasseerd is, doet dit argwaan rijzen.

Mijn TWV kok had de functie frituurkok, maar in het nieuwe convenant bestaat deze functie niet meer. Hoe moet ik zijn functie invullen en wat is het juiste salaris?

De naam frituurkok bestaat in het nieuwe convenant niet meer. Het is nu dus specialiteitenkok Aziatische keuken of kok Chinese keuken, Thaise keuken of Japanse keuken geworden. De diploma-eis van deze functie voor een kok uit China is basiskokdiploma niveau 4 voor koks van 23 jaar en ouder of basiskokdiploma niveau 5 voor koks jonger dan 23 jaar. Het salaris van de specialiteitenkoks is volgens cao functiegroep 5: bruto maandsalaris € 1.771,15 (2015).

Let op: U dient een Addendum te gebruiken, indien het loon in de bestaande arbeidsovereenkomst anders is dan € 1.771,15 per maand.

Wat zijn de salaris van de souschef en chefkok?

Volgens CAO dient een souschef een bruto maandsalaris € 1.974,23 (functiegroep 6) te krijgen en een chefkok een bruto maandsalaris van € 2.184,71 (functiegroep 7).

Ik ken een Chinese kok uit Italië. Mag die zonder TWV in Nederland komen werken?

Of die Chinese kok uit Italië een werkvergunning nodig heeft, hangt af van zijn verblijfsstatus.

Indien deze Chinese kok de EU nationaliteit heeft, in dit geval de Italiaanse nationaliteit, kan deze kok zonder werkvergunning in Nederland werken.

Indien deze Chinese kok een EU langdurig ingezetenen (type V) status heeft, hoeft u maar 1 jaar werkvergunning voor hem aan te vragen. Na een jaar kan deze kok zonder werkvergunning in Nederland voor onbepaalde tijd werken. Hij krijgt dus na 1 jaar arbeidsvrije status

Indien deze Chinese kok alleen een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde tijd in Italië, is de aanvraagprocedure hetzelfde als een kok uit China. Deze kok is in wezen immers nog een Chinese burger met een Chinees paspoort.

Vanaf welke functieniveaus mogen koks uit China komen?

De werkgever kan een GVVA aanvragen voor het tewerkstellen van een kok op de functieniveaus 4 t/m 6 (specialiteitenkok, souschef / allround kok of chefkok). Voor de functies op niveaus 1 t/m 3 als bedoeld in het convenant (keukenhulp, basiskok of kok eenvoudige gerechten) wordt geacht om Nederlandse en EU werknemers door omscholing in dienst te nemen.

Moeten alle convenantaanvragen via het Voorportaal?

Ja. U dient het ingevulde aanvraagformulier naar het Voorportaal te sturen. Het adres van het Voorportaal is: AK Voorportaal, Postbus 8035, 1180 LA Amstelveen.

Bij vragen kunt u het Voorportaal per mail bereiken: akvoorportaal@gmail.com, of per telefoon:

06-50801423 / 06-50801438 (bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur).

Het Voorportaal is op verzoek van UWV/IND ingericht. Doel is het GVVA aanvraagproces te reguleren en efficiënter te maken, zodat door het UWV en de IND meer aanvragen kunnen worden verwerkt. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het dossier berust echter bij de IND/UWV. Het legesgeld van Voorportaal bedraagt € 260,- (excl. BTW) per aanvraag.

Wat is het verschil tussen het Voorportaal en een bedrijf dat mijn aanvraag regelt?

Het Voorportaal controleert de compleetheid van elke aanvraag en draagt zorg voor de conformiteit van de aanvraag met het Convenant. Het Voorportaal controleert dus alleen op de compleetheid, niet op de juistheid. Het bedrijf dat aanvraag voor u regelt zorgt dat alle vragen juist en correct zijn ingevuld.

Heeft u nog vragen? Mail (info@vcho.nl) of bel ons (020-345 82 02) gerust.