Meest gestelde vragen | Arbeidsrecht

In deze editie beantwoorden wij de vragen die ondernemers recentelijk vaak aan ons hebben gesteld.

 

  1. Wat is het minimumloon van 2015?

Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 voor 23 jaar en ouder bedraagt € 1.501,80 per maand. Voor werknemers ingeschaald conform CAO Horeca geldt dit minimumloon al vanaf 22 jaar.

  1. Kan ik nog een medewerker aannemen met een proeftijd?

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een proeftijd af te spreken in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. In een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van meer dan 6 maanden kan dat dus nog wel.

  1. Moet ik straks alle tijdelijke contracten aanzeggen?

Nee. Vanaf 1 januari 2015 moet een werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Deze aanzegplicht geldt alleen voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer, die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 of die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan en eindigen na 1 februari 2015.

Als u uw werknemer niets laat weten of u doet dit niet op tijd, dan moet u uw werknemer een vergoeding betalen van maximaal een maandsalaris. De schadevergoeding geldt naar rato. Bent u 1 week te laat met aanzeggen, dan betaalt u 1 week loon als schadevergoeding. De werknemers heeft twee maanden de tijd om de schade te vorderen.

Tip: Inventariseren welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten wanneer aflopen en ervoor zorgen dat de aanzeggingen tijdig worden gedaan. Bouw een signaleringssysteem in, waarbij steeds tijdig kan worden aangezegd.

  1. Wat zijn de verandering van contracten voor bepaalde tijd vanaf 1 juli 2015?

Vanaf 1 juli 2015 kunt u maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd overeenkomen in een periode van 2 jaar (voorheen 3 jaar). Pas na een tussenliggende periode van meer dan 6 maanden (voorheen 3 maanden) kunt u weer contracten voor bepaalde tijd overeenkomen.

  1. Wat gaat per 1 juli 2015 veranderen betreffende het opzeggen van de arbeidsovereenkomst?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat voortaan altijd via UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Bij arbeidsovereenkomsten die bij elkaar 2 jaar of langer hebben geduurd en die op initiatief van de werkgever worden opgezegd of niet worden verlengd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). De vergoeding is 1/6 maandsalaris per 6 maanden. Na 120 maanden wordt de vergoeding verhoogd naar ¼ maandsalaris per 6 maanden. Dit geldt niet voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of bij ontslag met wederzijds goedvinden.