Let op: geen inhoudingen op minimum loon!

Minimaal het netto minimumloon uitbetalen!

Sinds 1 januari 2017 mogen er geen inhoudingen of verrekeningen meer plaatsvinden op/met het minimum loon! Uw werknemer moet ten minste het wettelijke minimumloon uitbetaald krijgen. U moet dit minimumloon op het bank- of girorekeningnummer van uw werknemer overmaken.

In de praktijk betekent dit dat u vanaf 1 januari 2017 alleen mag inhouden en verrekenen op het meerdere loon boven het wettelijk minimumloon en op de (minimum)vakantietoeslag. Het is dus van belang dat het aan uw werknemer uitbetaalde (netto)loon niet onder de grens komt van de netto-uitkomst van het wettelijk minimumloon. Vanaf 2018 is deze grens € 1.365,- netto per maand.

Wij krijgen signalen dat er werkgevers zijn die teveel inhoudingen doen wegens bijv. huisvestingkosten, waardoor de werknemer minder dan het minimumloon ontvangt. U kunt hiermee problemen krijgen bij de Inspectie SZW, maar ook bij een GVVA-aanvraag. Om de inhouding aan de wettelijke norm te laten voldoen, adviseren wij u de vakantietoeslag van 8% op maandbasis uit te keren. Zo kunt u als werkgever toch een eventuele hogere inhouding doen.