Koksregeling Niet Hervat Door Negatief Advies Arbeidsinspectie

Heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om de koksregeling voor de Aziatische horeca sector voorlopig niet te hervatten. Bij het besluit heeft de rapportage van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) over de Aziatische horeca een belangrijke rol gespeeld. In deze rapportage constateert de Arbeidsinspectie dat ongeveer de helft van de geïnspecteerde Aziatische horecabedrijven de regelgeving overtreedt (bekijk hier de rapportage). Bij een aantal werkgevers vermoedde de Arbeidsinspectie ernstige benadeling, mensenhandel, werkverschaffing aan illegalen of andere strafbare feiten.

Besluit SZW

SZW heeft dit besluit op 17 november jl. tijdens een werkoverleg aan VCHO bekendgemaakt. VCHO vindt deze beslissing van de minister een domper voor de sector. VCHO is van mening dat misstanden natuurlijk hard aangepakt dienen te worden. Echter het niet hervatten van de regeling lost het probleem niet op. De Aziatische horeca dient wel perspectief te hebben.

Vervolgacties

SZW is het daarmee eens en wil op korte termijn de volgende drie acties uitvoeren:

 • Met VCHO samen gaan kijken hoe de misstanden tegengegaan kunnen worden. Hierbij wil SZW ook mensen van de Inspectie betrekken.
 • Om de procedure van GVVA aanvragen te bespoedigen, heeft SZW in januari/februari 2023 een werkbezoek gepland met collega’s in Duitsland. Daar wil SZW meer informatie van Duitsland krijgen over hoe de situatie daar is sinds de invoering van de praktijktoetsing. SZW hoopt dat ze in maart 2023 hun bevindingen met ons kunnen delen.
 • Ondertussen zegt SZW op verzoek van VCHO toe om met het ministerie van Buitenlandse Zaken te gaan praten voor een vlottere MVV procedure. Er zijn namelijk teveel bekwame koks door de Nederlandse ambassade in China tegengehouden.

Wat betekent dit voor u?

Op het korte termijn verandert er voor u nog niet zoveel, omdat de arbeidsmarkt momenteel in Nederland heel krap is. Maar als straks de werkloosheid weer gaat stijgen, kan UWV ons weer dwingen om eerst EU koks aan te nemen, waardoor het aanvragen van koks uit China bijna onmogelijk wordt.

Hieronder zijn de twee situaties voor uw koks:

 • Voor uw bestaande GVVA koks, verandert dit besluit niks. U kunt nog steeds de GVVA verleningsaanvraag voor deze groep koks indienen onder de oude koksregeling.
 • Voor uw nieuwe koks uit Azie kunt u nog steeds GVVA aanvragen onder de voorwaarde van de algemene Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Dit doet u eigenlijk al sinds 1 januari 2022. U dient daarvoor de volgende handelingen te verrichten:
   – Vacaturemelding bij UWV. De termijn is 5 weken voor het indienen van de aanvraag GVVA.
   – Een verwervingsadvertentie in Nederland en een verwervingsadvertentie in EU plaatsen.

Wat gaat VCHO doen?

 • VCHO wil de huidige aanvraagprocedure vlotter laten lopen. Te veel koks uit China worden nu tegengehouden door de Nederlandse ambassade in China. VCHO heeft hiervoor reeds contact gehad met het Nederlands consulaat in China. Ook heeft VCHO samen met de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties Nederland (LFCON) dit probleem bij de Chinese ambassade in Nederland aangekaart. De Chinese ambassade zal dit probleem voorleggen tijdens de ambtelijke overleggen. Tevens heeft SZW aan VCHO tijdens het werkoverleg eerder deze week ook toegezegd hierover te gaan praten met de Nederlandse ambassade in China.
 • VCHO wil samen met SZW en Arbeidsinspectie meewerken aan een veilige en betrouwbare werkomgeving voor (Aziatische) koks. Zodoende kan later weer gepleit worden voor de herleving van de koksregeling.