Koks mogen nu ook werken in afwachting van aanvraag verlenging GVVA!

Op 5 april 2017, is een voor de Aziatische horecasector belangrijke wijziging van het vreemdelingenbeleid in werking getreden. Koks die op of na 5 april 2017 tijdig verlenging aanvragen (ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA) van hun “gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid” (GVVA) mogen in afwachting van de beslissing op de aanvraag bij dezelfde werkgever blijven doorwerken. Voor Aziatische restaurants die hun keukenpersoneel hard nodig hebben, is dit een zeer welkome wijziging.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is zich bewust van de personele problemen die kunnen ontstaan doordat de behandeling van verlengingsaanvragen tijd in beslag neemt. Tot nu toe lag dit probleem steeds bij de werkgever – en in het gevolg daarvan ook bij de betrokken werknemer. Zij moesten immers wachten, totdat de IND in samenspraak met het UWV een beslissing op de aanvraag had genomen. Werkgevers was verboden om hun werknemers arbeid te laten verrichten na het verstrijken van de geldigheidsduur van de werkvergunning, zelfs al was er op tijd om verlenging daarvan gevraagd.

Op grond van de nieuwe regelgeving zal voortaan het volgende gelden:

De kok mag ná het verlopen van zijn GVVA blijven doorwerken, maar alleen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
• De kok is in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlengen van de GVVA voor dezelfde werkzaamheden bij dezelfde werkgever.
• De aanvraag is door de IND ontvangen vóór de dag waarop de geldigheidsduur van de GVVA verstrijkt, of een termijnoverschrijding kan de aanvrager niet worden toegerekend.
• De werkzaamheden die tijdens de procedure worden verricht zijn dezelfde soort werkzaamheden als waarvoor de verlopen GVVA geldig was.
• De kok heeft een geldige VA-sticker in het paspoort, met daarop de arbeidsmarktaantekening: «TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits TWV is verleend».

Let op:
– Voor het aanvragen van de VA-sticker moet een afspraak worden gemaakt bij de IND-loketten. Maak tijdig (ruim voor afloop van de GVVA) die afspraak want het kan even duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt.
– Koks die vóór 5 april 2017 een (tijdige) verlengingsaanvraag GVVA hebben ingediend, mogen nog niet werken in afwachting van de beslissing op de aanvraag. Er is namelijk geen overgangsrecht. Dit betekent dat de nieuwe werkwijze alleen geldt voor tijdige verlengingsaanvragen die op of na 5 april zijn ingediend.

Het blijft raadzaam om de verlengingsaanvraag ongeveer 3 maanden voor afloop van de GVVA in te dienen. In de meeste gevallen zal de IND dan al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de GVVA is verlopen. De werknemer hoeft dan ook geen VA-sticker aan te vragen. De IND heeft voor de afhandeling van de GVVA in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten ‘wettelijke termijn’, maar zij streeft er naar om op een volledig ingediende aanvraag binnen 7 weken te beslissen.