Kabinet kondigt meer financiële steun aan

Dinsdagavond hadden premier Rutte en minister De Jonge geen goed nieuws voor de horeca. De horeca blijft voorlopig dicht en er kan pas nagedacht worden over heropening als het aantal IC-opnames per dag zakt tot 10 of lager. Volgens het corona-dashboard is het aantal IC-opnames momenteel gemiddeld 22 per dag.

Extra financiële steun

De inspanningen van VCHO zoals de communicatie met ministeries, het gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer en de organisatie van de protestmanifestatie op maandag in Den Haag hebben er mede toe geleid dat op woensdagmorgen bekend is geworden dat het kabinet het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uit gaat breiden. De aanpassingen zijn in grote lijnen bekendgemaakt. Zodra er meer bekend is over de exacte voorwaarden zullen we u daar uiteraard over informeren.

Hieronder een overzicht van de aangepaste maatregelen die voor u van belang kunnen zijn.

NOW

De geplande versobering van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het eerste kwartaal van 2021 gaat niet door. De voorwaarden die voor het vierde kwartaal van 2020 gelden, blijven dus ook van kracht in het eerste kwartaal van 2021.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met terugwerkende kracht aangepast. Voor zowel het laatste kwartaal van 2020 als het eerste kwartaal van 2021 komt er een nieuw subsidiepercentage. Afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt de subsidie tussen de 50 en 70%.

TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in het leven geroepen om mensen die tussen wal en schip vallen te kunnen helpen. Deze extra hulp kan bij de gemeente aangevraagd worden door mensen die door inkomensterugval hun persoonlijke vaste lasten niet kunnen betalen.

Belastingmaatregelen

De periode waarover uitstel van betaling van belasting kan worden aangevraagd wordt verlengd tot 1 april 2021. Heeft u al eerder uitstel aangevraagd? Dan wordt dit uitstel automatisch verlengd tot 1 april 2021. Als u niet eerder uitstel heeft aangevraagd, kunt u dit alsnog doen.

Ook wordt de opslag van voorraad- en aanpassingskosten horeca vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze subsidie vraagt u aan via de TVL in het vierde kwartaal van 2020.

Hoewel de verruiming van de maatregelen een stap in de goede richting is, vindt VCHO dat het kabinet nog verder over de brug moet komen. 100% dicht is 100% vergoeding. VCHO blijft strijden voor meer financiële steun en zal daar binnenkort verder over in gesprek gaan met staatssecretaris Mona Keijzer en de ministeries.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via 020-3458 202 of info@vcho.nl.