Het convenant is getekend tussen de Aziatische horeca, SZW en UWV!

Vanmiddag hebben de Aziatische horeca en minister Asscher het wokakkoord gepresenteerd. Dankzij het akkoord tussen de sector, SZW en UWV krijgt de sector werkvergunningen voor Aziatische koks. Andersom worden werkloze Nederlandse koks omgeschoold, taalcursussen aangeboden, ROC-opleidingen gestart en Nederlandse koks aangenomen.

Frank Chan, woordvoerder namens de Aziatische horecaverenigingen Vereniging Chinese Horeca Ondernemers (VCHO), Thai Restaurant Association (TRA) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN): De Aziatische horeca is tevreden dat dit convenant het tekort aan gespecialiseerde Aziatische koks op korte termijn verzacht. Het convenant bewijst dat de dialoog tussen de overheid, Kamers, uitvoeringsinstanties en de Aziatische sector concrete resultaten kan opleveren. De sector zal deze dialoog voortzetten om structurele afspraken voor de lange termijn te maken.

Het convenant bepaalt dat de Aziatische horeca in het eerste jaar 1.650 en in het tweede jaar 1.500 werkvergunningen krijgt voor het aannemen van gespecialiseerde Aziatische koks. Andersom zal de Aziatische horeca samen met alle betrokkenen een MBO opleiding Aziatische kok oprichten. Hiervoor worden leerarbeidsplaatsen gegarandeerd en een baan voor allen die deze opleiding succesvol afronden. Ook worden korte opleidingen gerealiseerd (omscholing en training) om mensen met beperkte ervaring basisvaardigheden voor de Aziatische keuken bij te brengen. Per saldo ontstaan op deze manier 750 duurzame dienstverbanden voor Nederlanders die in de sector willen werken. VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs: “Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan een oplossing met alleen maar winnaars. Want we slaan nu twee vliegen in één klap: én een tevreden horeca én perspectief op werk voor Nederlandse aspirant-koks. Het is goed dat ook minister Asscher tot dit inzicht is gekomen.”

Het convenant is volgens de sector een tijdelijke oplossing van het probleem. De Aziatische sector blijft in gesprek met alle betrokkenen om te zoeken naar een structurele oplossing. Voor de Aziatische sector is de kern van het tekort aan gespecialiseerde koks in Nederland en de EU juist het gevolg van het gebrek aan erkenning van de ambachtelijke kennis vanuit gespecialiseerde koks uit Azië. Daaruit blijkt dat een herwaardering van de ambachtseconomie nodig is. De sector vindt dat ambachtelijke kennisuitwisseling nodig is en blijft, zoals dat over alle diensten en industrieën gebruikelijk is. D66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘Dit akkoord is goed voor horecaondernemers en banen omdat een goede chef cruciaal is voor een authentiek en succesvol Aziatisch restaurant. Tegelijk onderschrijf ik de oproep van de sector om ambachtsbanen volledig te erkennen, en daar zal D66 zich voor blijven inspannen’.

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) – per 1 januari 2014 van kracht – ontnam de Aziatische horeca de mogelijkheid om gespecialiseerde koks uit Azië aan te nemen. Volgens de nieuwe regels zouden Nederlandse koks zonder ervaring snel in de Aziatische keuken ingezet kunnen worden. Dat blijkt niet zo te zijn.