Gebruik Uniforme Voorwaarden Horeca

Het gaat goed met de omzet in de horeca. We ontvangen meer gasten, het aantal reserveringen neemt toe en er worden steeds meer maaltijden thuisbezorgd. Het is daarbij ook van belang dat u uw gasten wijst op de ‘spelregels’ over o.a. de aansprakelijkheid, de betaling, no-show en het annuleren van reserveringen en afhalen. Als u dat niet goed heeft geregeld loopt u de kans op omzetderving of vervelende situaties met uw gasten.
 
Om uw gasten goed te informeren welke ‘spelregels’ in uw bedrijf gelden over de bovengenoemde zaken gebruikt u de Uniforme Voorwaarden Horeca. Hierin staan uw ‘leveringsvoorwaarden’ en wat uw gasten bij u kunnen verwachten als zij bijvoorbeeld een reservering op het laatste moment annuleren of een telefonische bestelling niet komen afhalen.
 
Gebruik Uniforme Voorwaarden Horeca
U kunt de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) meesturen met bijv. een offerte naar uw gasten. U kunt ook een tekst op uw website plaatsen dat u de UVH gebruikt. U kunt dan de volgende tekst plaatsen:

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

In ieder geval is het belangrijk dat u verwijst naar de UVH zodat uw gasten hiervan op de hoogte zijn!
U kunt de UVH Nederlands (PDF) hier downloaden