Gebruik niet het huidige aanvraagformulier voor het tweede convenantsjaar!

Wij krijgen signalen dat sommige ondernemers het huidige verlengingsaanvraagformulier gebruiken om voor een kok in het kader van het convenant een tweede verlenging aan te vragen.

Let op: het huidige verlengingsaanvraagformulier is niet voor een aanvraag voor het tweede convenantsjaar. Bij de tweede verlengingsaanvraag volgens het convenant willen UWV/IND namelijk toetsen of de aanvrager voldoet aan de convenantvoorwaarden.

UWV/IND zijn momenteel bezig om een nieuw formulier op te stellen. Als u een aanvraag voor het tweede convenantsjaar indient met het oude formulier, wordt hier niets mee gedaan, en moet u vervolgens alsnog het nieuwe formulier invullen. Bespaar uzelf dus de tijd en moeite, en doe pas een aanvraag als het nieuwe formulier beschikbaar is.

Naar verwachting zal het verlengingsformulier voor het tweede convenantsjaar per 1 augustus beschikbaar zijn. Zodra dit formulier beschikbaar is, laten wij het u weten.