Energiebesparingsplicht horeca

De Wet Milieubeheer verplicht horecabedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, door te voeren in het bedrijf.

Voor deze bedrijven geldt per 1 juli 2017 de Erkende Maatregelenlijst horeca. Op deze lijst staan maatregelen die u kunt nemen om energie te besparen. De lijst is een handreiking, het gebruik ervan is niet verplicht.

Nieuw: Informatieplicht maatregelen

Vanaf 2019 gaat de overheid bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben strenger controleren via een meldingsplicht. Dit betekent dat u per 1 juli 2019 bij de gemeente of de regionale Omgevingsdienst moet hebben gemeld, welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Ook dit geldt alleen voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. U kunt dit opvragen bij uw energieleverancier.

Melding voor 1 juli 2019

De verwachting is dat de overheid begin 2019 het landelijk registratiesysteem informatieplicht klaar heeft. Dit is een internettool waar ondernemers de doorgevoerde maatregelen kunnen aangeven. Deze melding moet dus voor 1 juli 2019 gedaan zijn.

Alvast aan de slag

U kunt nu ook al aan de slag met de bestaande Erkende Maatregelenlijst. U heeft dan alvast aan uw energiebesparing verplichting voldaan en u bent niet afhankelijk van de beschikbaarheid van een installatiebedrijf. De verwachting is dat installatiebedrijven het erg druk krijgen om bedrijven bij te staan die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen.

Wij houden u op de hoogte over de voortgang van deze nieuwe wetgeving. U kunt ons uiteraard hierover bellen of mailen.